MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

 

KONFERENCJA BRANŻOWA ONLINE

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego organizuje Konferencję branżową online dla dyrektorów i nauczycieli kształcenia zawodowego.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało trzydziesty dziewiąty zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - twórców prezentowanych w publikacji dobrych praktyk oraz współpracy z nimi nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów – opiekunów szkół i przedszkoli.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa
w roku szkolnym 2022/2023

VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Konkurs zorganizowany przez Pracownię BHP i Ergonomii ŁCDNiKP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu infografiki przedstawiającej pozytywne aspekty podejmowania pracy.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 34.

KONFERENCJE BRANŻOWE

Konferencje dla nauczycieli szkół zawodowych branży informatycznej, spożywczo-gastronomicznej i elektrycznej. 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 33. Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 32. Opowiadania z czasów pandemii – prezentacja twórczości literackiej uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

 

„Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 31. Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych miejscem prezentacji innowacyjności  i aktywności nauczycieli bibliotekarzy i bibliotek szkolnych”

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS