VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

VI INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY
Praca nie szkodzi

Konkurs zorganizowany przez Pracownię BHP i Ergonomii ŁCDNiKP oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi. Adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego. Zadanie konkursowe polega na wykonaniu infografiki przedstawiającej pozytywne aspekty podejmowania pracy.

Główne cele konkursu:

· kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań w środowisku pracy;
· popularyzowanie zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;
· rozbudzanie zainteresowania wiedzą z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy;
· inspirowanie twórczych postaw uczniów z zakresu multimedialnej sztuki ilustracyjnej.

Wyniki konkursu:

I miejsce – Maria Marszałek, Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych w Łodzi
II miejsce – Zuzanna Fałek, Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 6 w Tomaszowie Mazowieckim
III miejsce – Oliwia Góral, Zespół Szkół nr 1 w Zgierzu

Wyróżnienia dla:

· Yany Muliar z Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego w Łodzi,
· Martyny Czołczyńskiej z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.

Wszystkim uczestnikom i nauczycielom przygotowującym uczniów do udziału w konkursie serdecznie gratulujemy.