Terminarz konsultacji indywidualnych

OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
konsultacje możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym również zdalnie w aplikacji Teams, a także w innym ustalonym terminie

Imię i nazwisko

Uczestnicy/Branża/Zakres

Miejsce/Telefon/Mail

Termin

PRACOWNIA EDUKACJI ZAWODOWEJ

Grażyna
Adamiec

Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych
oraz placówek oświatowych

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
tel. 42 678 33 78 w. 223
g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 729  991 572

poniedziałek
14.00 - 15.00

Donata
Andrzejczak

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
kształcenia zawodowego branży logistycznej,
handlowej, ekonomicznej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
tel. 42 678 33 78 w.223
d.andrzejczak@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 604 245 207

poniedziałek
13.00 – 15.00

Kapruziak
Barbara

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
kształcenia zawodowego branży
budowlano-instalacyjnej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
tel. 42 678-33-78 w. 220
b.kapruziak@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 503 140 115

poniedziałek
13.00 - 14.00

Koludo
Jarosław

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
kształcenia zawodowego branży elektrycznej,
elektronicznej, informatycznej, a także
nauczyciele wszystkich typów szkół
zainteresowani „internetem rzeczy”
ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 6
tel. 42 678-33-78 w. 223
j.koludo@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 601 211 394
poniedziałek
13.00 - 15.00

Maria
Michalak

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
kształcenia zawodowego branży
przemysłu mody

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29,
(budynek portierni)
tel. 42 678 33 78 w.232
m.michalak@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 600 051 020

poniedziałek
12.00 - 14.00

Jadwiga
Morawiec

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
kształcenia zawodowego branży
spożywczo- gastronomicznej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 2
tel. 42 678 33 78 w. 220
j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 697 055 454

poniedziałek
13.00 - 14.00

Joanna
Orda

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele  kształcenia zawodowego z branży mechanicznej, a także zainteresowani doskonaleniem umiejętności posługiwania się językiem angielskim zawodowym

ŁCDNiKP,
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
tel. 42 678 33 78 w. 223
j.jorda@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 795 484 802

środa
15.00 – 17.00

Maria
Stompel

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektrycznej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s.3
tel. 42 678 33 78 w.223
m.stompel@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 518 620 358

wtorek
11.00 – 13.00

Danuta
Urbaniak

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele
branży informatycznej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
tel. 42 678 33 78 w.223
d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 696 058 553

poniedziałek
13.00 - 14.00

Ryszard
Zankowski

Dyrektorzy szkół zawodowych i nauczyciele kształcenia zawodowego branży elektronicznej, mechatronicznej

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29, s. 3
tel. 42 678 33 78 w.223
r.zankowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 539 994 320

piątek
12.30 - 13.30

 

PRACOWNIA EDUKACJI PRZEDZAWODOWEJ

Krzysztof
Makowski

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego

Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 601 231 206

środa
12.0 -14.00

Bożena
Piekarska

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego, nauczyciele zajęć komputerowych

Pracownai Edukacji Przedzawodowej 137
ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
Szkoła Podstawowa nr 109
ul. Pryncypalna 74
tel. 42 640 97 98
b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 694 574 988

wtorek
15.30 - 16.30

czwartek
9.00 - 10.00

Barbara
Preczyńska

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego, edukacja przedzawodowa

Pracownia Edukacji Przedzawodowej ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
b.preczynska@lcdnikp.edu.lodz.pl
tel.kom.604 955 001

poniedziałek
15.00 - 16.00

 

PRACOWNIA BHP I ERGONOMII

Zdzisław
Anglart

Pracownicy pedagogiczni, pracownicy obsługi i administracji szkół i placówek oświatowych (bezpieczeństwo i higiena pracy)

ŁCDNiKP
ul. Kopcińskiego 29 s.3
tel. 509 739 904
z.anglart@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 509 739 904

poniedziałek
11.30 - 13.30

Izabela
Rosiak
Pracownicy pedagogiczni, pracownicy obsługi i administracji szkół i placówek oświatowych (bezpieczeństwo i higiena pracy, edukacja dla bezpieczeństwa)ŁCDNiKP
ul. Franciszkańska 137 s.16
tel. 512 146 120
i.rosiak@lcdnikp.elodz.edu.pl
tel. kom. 512 146 120
czwartek
15.00 - 16.00