O nas

 OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

kierownik - Barbara Kapruziak
 

Pracownia Edukacji Zawodowej
konsultanci:
Grażyna Adamiec
Donata Andrzejczak
Jarosław Koludo
Maria Michalak
Jadwiga Morawiec
Joanna Orda
Maria Stompel
Danuta Urbaniak
Ryszard Zankowski
  

Pracownia Edukacji Przedzawodowej

  kierownik - Krzysztof Makowski
doradcy metodyczni:
Bożena Piekarska
Barbara Preczyńska


Pracownia Edukacji Ekologicznej
kierownik, doradca metodyczny
 

Pracownia BHP i Ergonomii
kierownik, konsultant - Zdzisław Anglart
konsultant:
Izabela Rosiak


Pracownia Kształcenia Praktycznego
kierownik
- Paweł Krawczak
nauczyciele:
Andrzej Grajlich
Tomasz Markiewicz
Mariusz Mosiński
Krzysztof Suliga
Elżbieta Węgrzyn


specjaliści:
Rafał Adamus