OFERTA EDUKACYJNA


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną Ośrodka Kształenia Zawodowego i Ustawicznego. Ofertę edukacyjną kierujemy do publicznych i niepublicznych szkół zawodowych, ich uczniów i nauczycieli oraz innych osób dorosłych zainteresowanych osiąganiem kwalifikacji zawodowych na drodze formalnej i pozaformalnej.