Pracownia Edukacji Zawodowej

Witamy na stronie Pracowni Edukacji Zawodowej
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO


Naszym celem jest działanie na rzecz podnoszenia jakości procesów edukacyjnych, w szczególności przez wspieranie szkół i placówek zawodowych w realizacji ich zadań.

Nauczyciele konsultanci Pracowni Edukacji Zawodowej (PEZ) koncentrują się na:

  • wspieraniu rozwoju uczących się,
  • wspieraniu szkół we wdrażaniu modelu kształcenia modułowego – zadaniowego,
  • wspieraniu nauczycieli w przygotowaniu uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w ramach Akademii Pomiaru,
  • propagowaniu innowacyjnych koncepcji i rozwiązań edukacyjnych w edukacji zawodowej,
  • popularyzowaniu aktywizujących metod pracy poprzez przygotowanie poradników metodycznych wspierających organizację procesu uczenia się uczących,
  • wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych we współpracy ze szkołami zawodowymi,
  • wspieraniu nauczycieli w wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych w procesach uczenia się i doskonalenia pracy,
  • wspieraniu szkół w modernizacji kształcenia zawodowego wynikającego z wprowadzenia nowej podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
  • upowszechnieniu osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół poprzez prezentacje dobrych praktyk w różnych obszarach edukacyjnych, organizację konkursów zawodowych i wynalazczych.


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą kursów doskonalących, warsztatów metodycznych, seminariów, konsultacji grupowych i indywidualnych. Proponujemy zaangażowanie się w prace zespołów metodycznych i zadaniowych oraz Nauczycielski Zespół Postępu Pedagogicznego. Zapraszamy do wspólnego redagowania KATALOGU DOBRYCH PRAKTYK oraz do udziału w szkoleniach.  

 

OFERTA PRACOWNI EDUKACJI ZAWODOWEJ

                                                   Zespół nauczycieli konsultantów Pracowni Edukacji Zawodowej