Pracownia Edukacji Ekologicznej

   

Witamy na stronie Pracowni Edukacji Ekologicznej
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO


PRACOWNIA EDUKACJI EKOLOGICZNEJ

 

Wyposażenie pracowni:

  • stanowiska dydaktyczne do badania wpływu zanieczyszczeń na elementy środowiska,
  • stanowiska dydaktyczne do badania wody, jakości gleb, parametrów klimatu i hałasu,
  • stanowiska dydaktyczne do badania zanieczyszczeń powietrza.

Umiejętności, które można ukształtować w pracowni:

  • badanie przyczyn niekorzystnych zmian w środowisku,
  • badanie jakości wody, powietrza i gleby,
  • wskazywanie źródeł zanieczyszczeń środowiska,
  • badanie wpływu zanieczyszczeń na organizmy żywe,
  • obserwowanie elementów pogody, modelowania procesów zachodzących w przyrodzie,
  • badanie właściwości i składu gleb.

PODSTAWOWE AKTY PRAWNE I WAŻNE DOKUMENTY
związane z ochroną środowiska i ekologią (stan prawny na 4.01.2017 r.)


SZYBKIE INFORMACJE I KOMUNIKATY


POZYSKIWANIE ZEWNĘTRZNYCH ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA EDUKACJĘ EKOLOGICZNĄ

Konkurs „Edukacja ekologiczna w szkołach i przedszkolach na rok szkolny 2017/2018"

                                                                                                                                              

ROK SZKOLNY 2017/2018

 
   Działania podjęte na rzecz edukacji o wodach opadowych   

1) Informacje,  czyli co zrobiliśmy w tym zakresie i podziękowania za  współpracę
    Informacje o działaniach w zakresie edukacji o wodach opadowych

2)  Praca "Badanie fizyko-chemiczne wody opadowej pochodzącej z różnych rejonów Łodzi i okolic"
     Badania wód opadowych-realizowane w VIII LO_2017/2018 r.


Szybka Informacja 178

Konkurs Chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
 
Szybka Informacja 177
Seminarium. Postępowanie z odczynnikami chemicznymi w szkolnym laboratorium
 
Szybka Informacja 130
„ZIELONE ENERGIE”oferta edukacyjnych zajęć pozaszkolnych
dla uczniów klas IV –VI szkoły podstawowej
 
Szybka Informacja 21
Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli
w Pracowni Edukacji Ekologicznej  w roku szkolnym 2017/2018

Szybka Informacja 80
Edukacja przyrodnicza z wykorzystaniem
mobilnych urządzeń pomiarowych

Szybka Informacja 81
Spotkania zespołu metodycznego i konsultacje grupowe
dla nauczycieli przedmiotów przyrodniczych dotyczące
racjonalnego gospodarowania wodami odpadowymi

Terminarz spotkań edukacyjnych w Pracowni Edukacji Ekologicznej
(stan na 23.11.2017 r.)ROK SZKOLNY 2016/2017

Szybka Informacja 212
Edukacja o odnawialnych źródłach energii z wykorzystaniem  eksperymentu

O konferencjach w dniach  29.03.2017 r. i 10.04.2017 r.
" Zatrzymane w kadrze ....

Seminarium
Energooszczędne i nowoczesne budownictwo

Szybka Informacja Nr 169
Pozyskiwanie zewnętrznych środków finansowych na edukację ekologiczną

Szybka Informacja Nr 160
Seminarium Energooszczędne i nowoczesne budownictwo

Komunikat Nr 8
Materiały wspierające prowadzenie edukacji ekologicznej w szkole (11.01.2017 r.)

Szybka Informacja Nr 49
Zielone energie - oferta zajęć laboratoryjnych dla dzieci z klas IV-VI  szkoły podstawowej  w Pracowni Edukacji Ekologicznej ŁCDNiKP

Szybka Informacja Nr 31
Projektowanie spotkań  zespołów metodycznych nauczycieli
w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2016/2017

Szybka Informacja Nr 32
Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli
w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat Nr 10: CZŁOWIEK  –  ŚRODOWISKO  – GOSPODARKA.
Bezpłatny pakiet scenariuszy lekcyjnych wspierających edukację w zakresie zasad zrównoważonego rozwoju.

Adresaci:Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów:
podstawy przedsiębiorczości, wiedzy o społeczeństwie i ekonomii w praktyce.


 

 EDUKACJA CHEMICZNA

Szybka Informacja 234
Warsztaty i konsultacja grupowa "Badania wybranych produktów spożywczych
z wykorzystaniem prostych doświadczeń chemicznych"

Komunikat Nr 5/2017_2018
Konkurs chemiczny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych


 OGŁOSZENIA 

WYKŁAD - o gospodarowaniu wodami opadowymi
Spotkanie przewidziano w ramach przedsięwzięcia  pn. " Zatrzymaj krople deszczu".
W ramach spotkania przedstawiciel - prof.  Uniwersytetu Łódzkiego 
wprowadzi uczestników w podstawowe zagadnienia związane z tą tematyką, wskaże źródła materiałów.
Adresaci: nauczyciele zainteresowani tematyką wykorzystania i gospodarowania deszczówką
Termin: 21.11.2017 r., godzina 14.00 - 15.30 (2 godziny dydaktyczne)
Miejsce: ŁCDNiKP, ul. Kopcińskiego 29, sala 201

Wymagania wobec dostarczanych do badań w pracowni próbek wody i gleby

Karta zgłoszenia na usługę edukacyjną -
FORMULARZ 35 (stan na 25.09.2017 r.)

 

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE 

1. Ulotka "Segregacja odpadów czyli rady na odpady"
2. Prezentacja o segregowaniu odpadów

3.  Edukacja młodzieży i społeczeństwa w zakresie selektywnej zbiórki
     odpadów komunalnych

4.  Ogniwa paliwowe
    Autor: M. Makowska Współpraca D. Zielińska
5.  Elementy klimatu
    Opracowanie: 2014 r. Autor: A. Kittel Współpraca: D. Zielińska
6.  Biogazownie rolnicze

    Opracowanie 2015 r. Autor; Inez Wilkowska. Współpraca Dorota Zielińska
7.  Źródła i skutki zanieczyszczeń powietrza

    Opracowanie 2016 r. Autor: Maria Makowska. Współpraca Dorota Zielińska
8.  Biologiczne wskaźniki czystości wody. Bioindykacja

     Opracowanie 2016 r. Autor: Agata Szymor. Współpraca Dorota Zielińska
9.  Gleba i jej właściwości
     Opracowanie: XI 2017 r. Autor: Agnieszka Hekner. Współpraca Dorota Zielińska
10. Weź oddech - czyli o zanieczyszczeniu powietrza
     Opracowanie:  X 2017 r. Autor: Mirosław Malinowski. Współpraca Dorota Zielińska
11.Prezentacja "SKALA POROSTOWA"
      Opracowanie: II 2018 r. Autor: Agata Szymor. Współpraca Dorota Zielińska


 FOTORELACJE  Z  WYDARZEŃ 

SEMINARIUM Dobre praktyki w zakresie wykorzystania nowych technologii w obszarze odnawialnych źródeł energii
w Zespole Szkół Ponagimnazjalnych nr 15 w Łodzi, 26.04.2016 r.
FOTORELACJA


" Zielone energie czyli......" zajęcia przeprowadzone w ramach Dziecięcej Akademii Młodych Twórców
2016 r.
FOTORELACJA


Konferencja "Nasza eko-pracownia", 12. 05. 2016 r.
FOTORELACJA 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10


DZIAŁALNOŚĆ
Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
w zakresie edukacji ekologicznej


Galeria zdjęć

Załączniki: