OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

OPIEKA I WSPARCIE METODYCZNE NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko konsultanta/doradcy

1.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno–Hotelarskich

Donata Andrzejczak

2.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług

Małgorzata Sienna

3.

Technikum nr 3

Barbara Kapruziak

4.

Zespół Szkół Gastronomicznych

Jadwiga Morawiec

5.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5

Donata Andrzejczak

6.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Danuta Urbaniak

7.

Zespół Szkół Samochodowych

Joanna Orda

8.

Zespół Szkół Politechnicznych

Grażyna Adamiec

9.

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych

Ryszard Zankowski

10.

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Maria Michalak

11.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych

Joanna Orda

12.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Maria Stompel

13.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Grażyna Adamiec

14.

Zespół Szkół Poligraficznych

Zdzisław Anglart

15.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Maria Michalak

16.

Zespół Szkół Edukacji Technicznej

Maria Stompel

17.

Zespół Szkół Rzemiosła

Barbara Preczyńska

18.

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Jarosław Koludo

19.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Maria Michalak

20.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1

Krzysztof Makowski

21.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 6

Maria Michalak