KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

Wykaz konkursów zawodowych i wynalazczych organizowanych w bieżącym roku szkolnym.
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.wckp.lodz.pl

Tytuł konkursu

Adresaci

Zasięg terytorialny

Główny organizator

XI Konkurs zawodowy
z podstaw elektrotechniki
Szkolna Liga Elektryki

pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie szkół branżowych i technicznych branży elektrycznej, elektronicznej i pokrewnych

wojewódzki

Maria
Stompel

IX Konkurs Mechatroniczny
Szkolna Liga Mechatroniki

pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie szkół branżowych i technicznych branży mechatronicznej i pokrewnych

wojewódzki

Ryszard
Zankowski

XXVII Konkurs Zawodowy
Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych

pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie szkół branżowych i technicznych branży elektrycznej, elektronicznej i pokrewnych

wojewódzki

Ryszard
Zankowski

Co wiem o mechatronice?

Uczniowie szkół podstawowych

wojewódzki

Joanna
Orda

Jadwiga
Morawiec

II Konkurs wynalazczy
Myśl kreatywnie - zostań wynalazcą

Uczniowie szkół branżowych i technicznych

wojewódzki

Joanna
Orda

XV Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

wojewódzki

Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

IV Interdyscyplinarny
Konkurs Wiedzy
z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Praca nie szkodzi

Uczniowie szkół ponadpodstawowych

wojewódzki

Izabela
Rosiak

VI Festiwal
Twórczości Technicznej
Uczniowie wszystkich typów szkółogólnopolskiAnna
Gnatkowska
II Konkurs
Normalizacja wokół nas i dla nas
Uczniowie szkół ponadpodstawowychwojewódzkiDonata
Andrzejczak