Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Witamy na stronie Pracowni Edukacji Przedzawodowej
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO


 Główne cele i zadania:

Podnoszenie jakości edukacji ogólnotechnicznej i wspieranie zmian w oświacie w obszarach:

  • Kształcenie techniczne w szkole podstawowej
  • Wychowanie komunikacyjne
  • Orientacja zawodowa

Tematyka i formy działalności:

  • Wspieranie nowatorskich i innowacyjnych działań nauczycieli techniki i wychowania komunikacyjnego
  • Upowszechnianie materiałów informacyjnych i dydaktycznych
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli
  • Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • Prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów szkół podstawowych wspierających doradztwo zawodowe i przedmiot technika
  • Organizowanie i wpółorganizowanie konkursów technicznych oraz turniejów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i motoryzacyjnych

Uwaga!
Zajęcia z uczniami w pracowniach przy ul. Franciszkańskiej 137
odbywają się w terminach (tygodniach) ustalanych indywidualnie ze szkołami.

Kontakt z nami:
91-845 Łódź, ul Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
zgłoszenia na doskonalenie pod tel.42 678 10 85

Krzysztof Makowski   k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl
Barbara Preczyńska   b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl