OFERTA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO UCZNIÓW


OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO

zaprasza

do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w różnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia.

W nadchodzącym roku szkolnym zapraszamy do skorzystania z oferty edukacyjnej w zakresie propozycji zajęć w układzie formalnym i pozaformalnym z wykorzystaniem unikatowych stanowisk dydaktycznych w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej, odzwierciedlających najnowocześniejsze osiągnięcia techniki i technologii w obszarze mechatroniki (laboratorium mechatroniki, robotyki, CNC i techniki e-learningowej) pozyskanych w ramach Projektu „Doposażenie Pracowni Mechatronicznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego” (Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego).

Zachęcamy także do współpracy nad organizacją, zaprojektowanych przez Centrum w oparciu o wyniki badań lokalnego rynku pracy, dodatkowych form kształcenia praktycznego dla uczniów w ujęciu pozaformalnym, które pozwalają nie tylko na rozwijanie ich zainteresowań, ale – przede wszystkim – umożliwiają uzyskanie kwalifikacji specjalistycznych potwierdzonych certyfikatem.

Tradycyjnie oferta edukacyjna przedstawia możliwości organizowania kształcenia praktycznego uczniów w różnych modułach, blokach tematycznych ─ działach programowych, a także prowadzenia innych zajęć interdyscyplinarnych, wykraczających poza program kształcenia lub ukierunkowanych na prace z młodzieżą uzdolnioną w różnych obszarach treściowych oraz wybrane informacje na temat działalności Ośrodka Osiągania i Doskonalenia Kwalifikacji Zawodowych.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości szczegółowych informacji będzie udzielać Barbara Kapruziak - kierownik Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego tel. 042 678 33 78 w. 220 oraz Paweł Krawczak - kierownik Pracowni Kształcenia Praktycznego tel. 042 678 33 78. w. 236 w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.


    

  Pełna oferta edukacyjna na rok szkolny 2022/2023
  Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego znajduje się na stronie 

Oferta_edukacyjna_2022_2023.pdf (lodz.pl)