Kontakt


 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
ul. Kopcińskiego 29
90-142 Łódź

tel.: 42 678 33 78
tel./fax: 42 678 07 98