KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 33.
Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało kolejny, trzydziesty trzeci zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 33 zatytułowany „Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi” otwiera słowo wstępne przygotowane przez Janusza Moosa oraz wprowadzenie w problematykę rocznicy napisane przez Dorotę Tarnowską. Na wyróżnienie zasługują słowa Pani Dyrektor: cyt. „Od wielu lat z ogromną radością i satysfakcją uczestniczymy w rozwoju i osiąganiu sukcesów naszych wychowanków, oczywiście na miarę ich możliwości. Dzięki czemu nasi wychowankowie budują wiarę w swoje zdolności.Nasza praca stanowi misję, jak każdy zawód mający wpływ na życie drugiego człowieka.”

W roku 2020 nauczyciele, wychowawcy zaprezentowali innowacyjny dorobek edukacyjno-wychowawczy w zbiorowej publikacji z serii „Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli” zatytułowanej „Innowacyjność oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. Czytelnikom, w obecnie oddawanej publikacji, autorzy artykułów prezentują swoje doświadczenia z dziesięcioletniego okresu działalności Ośrodka. Publikacja zawiera artykuły:

 1. Słowo wstępne, Janusz Moos.
 2. Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Łodzi, Dorota Tarnowska.
 3. Moja przygoda z resocjalizacją, Stanisław Bęben.
 4. Słowa? Słowa! Słowa, Iwona Jankowska.
 5. Szkolny Klub Wolontariatu, Sylwia Karajewa.
 6. Matematyczne oblicze, Magdalena Jaworska.
 7. Muzyczne surprise, Karolina Zawiasa.
 8. Biblioteka szkolna 2011-2021, Monika Tomporek.
 9. Koło Strzeleckie, Jarosław Daraż.
 10. Każde dziecko jest uzdolnione - międzyośrodkowe konkursy plastyczne, Sylwia Karajewa i Katarzyna Semeradt.
 11. Koło plastyczne, Katarzyna Semeradt i Sylwia Karajewa.
 12. Międzyośrodkowy Konkurs Wiedzy o Józefie Piłsudskim, Adam Żuchalski.
 13. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego, Adam Żuchalski.
 14. Konkurs…Konkurs…Konkurs… „Wiem, Myślę, Potrafię”, Ilona Daraż.
 15. Biegi przełajowe, Agnieszka Olejniczak.
 16. Happening jako innowacyjna forma pracy wychowawczej, Ewa Grambo-Rozmaryn.
 17. Projekt unijny „Równi na starcie”, Małgorzata Olejnicka.
 18. Cykl zajęć ogrodniczych „Pomidorowy MOS”, Grzegorz Bicz.
 19. Program profilaktyczno-terapeutyczny „W Drodze na Szczyt”, Michał Główczyński.
 20. Ewakuacja - wiem, jak odpowiedzialnie w niej uczestniczyć, Sylwia Karajewa, Agnieszka Olejniczak.
 21. Mediator w MOS, Katarzyna Semeradt.
 22. Sto kilometrów w słusznym kierunku, Piotr Wolski.
 23. Festyn Rodzinny – czas integracji, zabawy, współpracy, Katarzyna Semeradt.
 24. 10 lat współpracy z Bankiem Żywności w Łodzi, Irena Kaczorek.
 25. Szkolne Koło Wolontariatu, Sylwia Karajewa.
 26. Recenzja publikacji „Katalog dobrych praktyk w edukacji pt. Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi”.

Informacje o publikacji zawiera również recenzja przygotowana przez Beatę Wielkopolan: cyt. „Teksty zamieszczone w trzydziestym trzecim zeszycie ”Katalogu dobrych praktyk w edukacji” zebrane zostały pod tytułem: „Jubileusz 10-lecia Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii nr 4 w Łodzi”. Ich autorzy: dyrekcja, nauczyciele i wychowawcy placówki przedstawiają szeroki wachlarz działań edukacyjnych, wychowawczych, często wychodzących poza ramy systemu klasowo-lekcyjnego, charakteryzujących się wyczuciem nowatorskich, innowacyjnych trendów pedagogicznych.

Osobisty styl wypowiedzi autorskich, jasny język, prostota przekazu daje obraz atmosfery panującej w Miejskim Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi. Odbiorca tekstów może poczuć rodzinną atmosferę ośrodka, którego misją jest socjoterapia, resocjalizacja dzieci i młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym.

Dekada działalności ośrodka zaowocowała wieloma własnymi, innowacyjnymi pomysłami na socjoterapię realizowaną min,: poprzez wydobywanie talentów, rozwijanie zainteresowań uczniów, rozwój czytelnictwa , budowanie poczucia wpływu i sprawstwa poprzez rozwijanie wolontariatu, akcji pomocowych. Resocjalizacja odbywa się także poprzez rozwój turystyki, sportu, ogrodnictwa,  integrowanie środowiska podczas festynu rodzinnego. Wielki walor profilaktyczny i budujący kulturę dialogu ma prowadzony w ośrodku punkt mediacji. Członkowie społeczności uczą się najskuteczniejszej metody rozwiazywania konfliktów poprzez dialog i skuteczną komunikację.

„Non scholae sed vitae discimus” - Uczymy się nie dla szkoły lecz dla życia- tą łacińską maksymą można by określić wizję i misję ośrodka, jaka wyłania się z tekstów. Nauczyciele za cel stawiają sobie przygotowanie wychowanków do życia zgodnego z powszechnymi normami społecznymi i prawnymi a także przygotowanie do pracy zawodowej.

Pracownicy ośrodka przedstawiają własne działania innowacyjne, inicjatywy i akcje, pomysły na rozwijanie kreatywności i postaw twórczych u uczących się.

Autorzy tekstów, dzielą się wypracowanymi metodami pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, promują indywidualne podejście, pozytywne wzmacnianie, stosowanie skutecznej komunikacji, języka uniwersalnego.

Nauczyciele opowiadają o swojej pracy bez patosu, z tekstów emanuje autentyczność, serdeczność, empatia, pokora.

Styl pedagogiczny wypracowany w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii nr 4 w Łodzi warto implementować. Z doświadczeń dziesięcioletniej pracy ośrodka może korzystać wielu nauczycieli, dyrektorów, pedagogów szkół ogólnodostępnych, poszukujących skutecznych metod i form pracy z „trudnym” uczniem. Wiele rozwiązań można wykorzystać w budowaniu programów wychowawczych i profilaktycznych.”

Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
Współpraca:
Beata Wielkopolan, nauczyciel konsultant b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

Załączniki: