ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Podsumowanie VIII edycji Konkursu Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2019, którego organizatorem jest Prezydent Miasta Łodzi, we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbyło się w formie hybrydowej 27 maja 2021 r. w siedzibie Centrum. Podczas Podsumowania ogłoszono wyniki Konkursu

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Nowa publikacja Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego: „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Wykaz dobrych praktyk - zestawienie za lata 2013-2021” jest już dostępny

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt nr 30. Od refleksji do podsumowań

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 29. Pomysłowość i innowacyjność nauczycieli w czasie pandemii

 

 

FINAŁ III KONKURSU WIEDZY NORMALIZACYJNEJ

8 kwietnia 2021 roku zorganizowano w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego finał III konkursu wiedzy normalizacyjnej Normalizacja wokół nas i dla nas

KONFERENCJE BRANŻOWE W ŁCDNiKP

KONFERENCJA BRANŻOWA (online) dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechatronicznej

KONFERENCJE BRANŻOWE W ŁCDNiKP

II KONFERENCJA BRANŻOWA (online) dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechanicznej i motoryzacyjnej

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI: ZESZYT NR 27 I NR 28

W chwili obecnej do szkół i placówek oświatowych, a także ministerstw resortowych, wszystkich partnerów,  przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych trafiło 28 zeszytów Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE ZDALNE (NIE) TAKIE STRASZNE

Pracownia Edukacji Zawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego rekomenduje cykl poradników metodycznych dla nauczycieli kształcenia zawodowego z zakresu Organizacja procesu uczenia się. Wszystkie pozycje cyklu są ściśle powiązane z kierunkami pracy Pracowni Edukacji Zawodowej. Oczekujemy, iż będą inspirować do poszukiwania nowych sposobów uczenia się, które pomogą uczącym przygotować się do uczenia się przez całe życie, przyczynią się do przeniesienia odpowiedzialności.

KONFERENCJE BRANŻOWE W ŁCDNiKP

I KONFERENCJA BRANŻOWA (online) dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechanicznej i motoryzacyjnej

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS