NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

Rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość - nowelizacja przepisów.

INFORMACJA

Pracownia Edukacji Zawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowuje materiały dydaktyczne, które nauczyciele kształcenia zawodowego będą mogli wykorzystać w kształceniu na odległość. Przygotowywane są zarówno projekty edukacyjne, teksty przewodnie jak również ćwiczenia i prezentacje multimedialne dla różnych branż. 

MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ

Konkurs dla uczniów szkół zawodowych województwa łódzkiego Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą. Konkurs ma na celu kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych (poprzez rozwijanie umiejętności postrzegania i formułowania problemów technicznych oraz ich rozwiązywania), kształtowania wyobraźni technicznej oraz twórczej i krytycznej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości.

CO WIEM O MECHATRONICE?

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Co wiem o mechatronice?. Konkurs ma na celu inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy o mechatronice, łączącej wiele dziedzin, w tym: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w lutym 2020 roku wydało 25. zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 1
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi – innowacje oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania”.

NORMALIZACJA WOKÓŁ NAS I DLA NAS

Konkurs dla uczniów pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacja wokół nas i dla nas.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży informatycznej.

EDUKACYJNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych  na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS