REFORMA OŚWIATY 2017

Oferta Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania do wdrożenia zmian w systemie i strukturze szkolnictwa zawodowego od 1 września 2017 r.

REFORMA OŚWIATY 2017

Szanowni Państwo, przypominamy, że w Pracowni Edukacji Zawodowej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Nauczyciele konsultanci udzielają wsparcia dotyczącego wdrażania reformy edukacji.

NOWA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w różnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia.

ZNALEŹLIŚMY MISTRZÓW TECHNIKI!

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego wystartowali 30 marca w finale III Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”.

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE GALA FINAŁOWA

16 marca 2017 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2016”. Była to piąta edycja Konkursu stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

WIZYTA Z FRANCJI

Gościliśmy przedstawicieli Izby Rzemieślniczej i Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Francji z regionu Oksytanii.

WYNIKI VIII KONKURSU SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

10 marca 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał VIII Konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI. Został on zorganizowany przez ŁCDNiKP we współpracy ze szkołami zawodowymi pod patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół i placówek oświatowych.

REGIONALNA KONFERENCJA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

2 marca 2017 roku w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4 odbyła się Regionalna Konferencja pt. „Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym - dobre praktykiˮ zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

REGIONALNA KONFERENCJA MECHATRONICZNA

24 lutego 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się Regionalna Konferencja Mechatroniczna „IV Rewolucja Przemysłowa. Mechatronika w praktyce szkolnejˮ, zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS