ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE - FINAŁ

 
  Już po raz szósty łódzkie szkoły uhonorowały statuetkami Łódzkich Łabędzi
  tych pracodawców, którzy wspierają je w pracy edukacyjnej.
  Umożliwiła to kolejna edycja konkursu
  PRACODAWCA KREUJĄCY I WSPIERAJĄCY EDUKACJĘ
  organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi we współpracy
  z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

NORMALIZACJA W SZKOLE

 
   Podsumowanie VII Ogólnopolskiej Konferencji
             „Normalizacja w Szkole”

GALA FINAŁOWA ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

             

             Uroczyste podsumowanie konkursu
   „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2017

SEMINARIUM

 

  Zapraszamy nauczycieli kształcenia zawodowego na seminarium
 "Potencjał i kierunki zmian w edukacji
  w branży spożywczej i gastronomicznej
  z uwzględnieniem kształcenia bezpieczeństwa
  i higieny pracy
".

KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – NA CAŁE ŻYCIE CZY PRZEZ CAŁE ŻYCIE?


 
  Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych spotkali się

  w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  i Kształcenia Praktycznego na konferencji
  „Współczesne wyzwania dla szkół zawodowych
   wszystkich branż”.

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

 
  Już po raz szósty łódzkie szkoły będą mogły uhonorować statuetkami
  Łódzkich Łabędzi tych pracodawców, którzy wspierają je w działaniach
  edukacyjnych. Umożliwia to kolejna edycja konkursu na wybór
  „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2017”
  organizowanego przez Prezydenta Miasta Łodzi
  we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli
  i Kształcenia Praktycznego.

 

WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH WSZYSTKICH BRANŻ

  

   Konferencja organizowana przez Łódzkie Centrum
   Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
   Możliwość spotkania z przedstawicielami edukacji
   zawodowej oraz wymiany doświadczeń
   podczas spotkań branżowych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

  

   Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
   to inicjatywa Komisji Europejskiej,
   która ma na celu promocję kształcenia
   i szkolenia zawodowego.

NOWE WYZWANIA - NOWA OFERTA - NOWE MOŻLIWOŚCI

Wybrane zagadnienia przedstawione podczas Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych 10.10.2017

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów i kierowników kształcenia zawodowego do aktywnego uczestnictwa w Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS