EDUKACYJNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych  na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

WARSZTATY METODYCZNE

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie ukształtowanie umiejętności planowania lekcji otwartej oraz opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami aktywizującymi.

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

WYNIKI KONKURSU

Wyniki III INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi

100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

„Jak obchodzono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w łódzkich szkołach zawodowych?ˮ - publikacja

 

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI - ZESZYT 21

Mija kolejny rok katalogowania dobrych praktyk szkół i placówek oświatowych. To właśnie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego powstał pomysł tworzenia i wydawania Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

 

WZORY KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

 

Informacja dotycząca wykorzystywania materiałów przesłanych do publikacji Katalogu dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji oraz na stronie internetowej ŁCDNiKP.

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Pracownia Edukacji Zawodowej ma na celu działanie na rzecz podniesienia jakoścI procesów edukacyjnych, w szczególności poprzez wspieranie szkół i placówek zawodowych w realizacji ich zadań.

OFERTA NA WAKACJE

 

 

Oferta Ośrodka Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego
doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego
od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI


Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 19
Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 20

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS