EDUKACYJNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE

   MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ 

 

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych  na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

 

Celem spotkania jest zaprezentowanie:

·         zmodernizowanego Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,

·         przykładów wykorzystania mechatroniki w przemyśle,

·         perspektyw kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych,

·         informacji wspierających decyzje o wyborze szkoły zawodowej jako kolejnego etapu edukacyjnego.

 

Regionalny Ośrodek Edukacji Mechatronicznej posiada najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze mechatroniki. W ramach spotkania przewidziane jest m.in. programowanie robotów oraz zaprezentowanie zintegrowanego systemu inteligentnego domu.

 

Mechatronika to dziedzina stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, elektrycznej, komputerowej, automatyki i robotyki, służąca projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Wymagania i potrzeby gospodarki oraz lokalnego rynku pracy powodują, że absolwenci szkół kształcących w zawodach mechatronicznych są nieustannie poszukiwani przez pracodawców.

 

Zainteresowanych edukacją mechatroniczną nauczycieli wraz z grupami uczniów zapraszamy do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, w każdy wtorek w godzinach 10.00- 13.00 po uzgodnieniu terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

 

Kontakt w celu ustalenia terminu spotkania:

j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl   lub   d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl

tel. 42 678 33 78  w.220   lub   w.223

Opracowała: Jadwiga Morawiec i Danuta Urbaniak konsultantki ŁCDNiKP  

Załączniki: