KONFERENCJA online

Konferencja online dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży mechatroniczno-elektronicznej i elektroenergetycznej.

WARSZTATY

Organizacja warsztatu pracy nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym.

KOMUNIKAT 1_2020/20201

Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 4. Szkoła to historia, to tradycja, to miejsce, gdzie rodzą się pasje. Zespół Szkół Edukacji Technicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

KOMUNIKAT 19_2019/2020

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 27.  Kreatywni i aktywni - innowacyjne działania nauczycieli.

RAZEM W NOWY ROK SZKOLNY

Zaproszenie na konferencję online dla dyrektorów szkół zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego

ROK SZKOLNY 2020/2021

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Zakończono prace związane z przygotowaniem Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 26. Jest on w całości poświęcony dorobkowi nauczycieli przedszkoli. 

PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wydało drugi zeszyt Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli dedykowany Zespołowi Szkół Politechnicznych w Łodzi. Zaprezentowano w nim dorobek nauczycieli w zakresie projektowania, organizacji i upowszechniania wymiany międzynarodowej uczniów. O tym jak to robić dowiemy się z lektury tej publikacji. Zachęcamy do do współpracy przy redakcji kolejnych wydań tej serii.

WARSZTATY

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym do udziału w warsztatach rozwijających kompetencje informatyczne.

 

WARSZTATY

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli z krótkim stażem pracy nauczycielskiej  do udziału w warsztatach  dotyczących organizacji pracy nauczyciela i wymianie doświadczeń w tym obszarze.

 

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS