PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 2.

„Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi – przekraczamy granice. Wymiana międzynarodowa”

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego wydało drugi zeszyt Prezentacji dorobku edukacyjnego nauczycieli dedykowany Zespołowi Szkół Politechnicznych w Łodzi. Zaprezentowano w nim dorobek nauczycieli w zakresie projektowania, organizacji i upowszechniania wymiany międzynarodowej uczniów. O tym jak to robić dowiemy się z lektury tej publikacji. Zachęcamy do do współpracy przy redakcji kolejnych wydań tej serii.

Grażyna Adamiec, konsultant w ŁCDNiKP
Załączniki: