KOMUNIKAT 19_2019/2020

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 27.  

Kreatywni i aktywni - innowacyjne działania nauczycieli 

 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało, ostatnie z zaplanowanych na rok szkolny 2019/2020, wydanie Katalogu dobrych praktyk w edukacji. W przygotowanym przez redaktorów wydania wstępie napisaliśmy cyt. „Cały proces poszukiwania informacji, prowadzone badania, realizowane projekty, wzbogacają doświadczenie uczącego się, tworząc i poszerzając jego wiedzę. Obecnie olbrzymią rolę w tym procesie odgrywają technologie informacyjno-komunikacyjne. Ich interaktywne i multimedialne możliwości oraz powszechność aktywnie wspomagają proces pozyskiwania, przetwarzania i upowszechniania informacji, a także strukturyzowania wiedzy. Zgodnie z konstruktywizmem, zmienia się również rola nauczyciela. Powinien on być osobą wspierającą uczącego się, stwarzającą jak najlepsze warunki do prowadzenia własnych poszukiwań oraz badań.

W niniejszej publikacji zostały zaprezentowane przykłady przedsięwzięć potwierdzające przedstawione wyżej założenia. Rozwiązania praktyczne - przykłady dobrych praktyk potwierdzają, że połączenie kształcenia poznawczego z rozwojem społeczno-emocjonalnym wpisane jest w standard skutecznej edukacji.”

Całość w Komunikacie 19.

 

Załączniki: