WARSZTATY

Organizacja warsztatu pracy nauczycieli z krótkim stażem zawodowym

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli z krótkim stażem pracy nauczycielskiej  do udziału w warsztatach  dotyczących organizacji pracy nauczyciela i wymianie doświadczeń w tym obszarze.

Tematyka zajęć:

  • podstawowe elementy warsztatu pracy nauczyciela,
  • kompetencje nauczyciela, a jego autorytet,
  • planowanie działań edukacyjnych i wychowawczych,
  • metody i techniki pracy z uczniem,
  • rola i różne formy oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

Zajęcia 20-godzinnych warsztatów odbywać się będą w dniach od 16.04. do 15.05. 2020 r.
Zainteresowanych nauczycieli, prosimy o zgłoszenie w systemie elektronicznym pod linkiem https://ecentrum.wckp.lodz.pl/zgloszenia/new/idCourse/60780
Prosimy w formularzu rejestracyjnym podać służbowy adres internetowy w domenie elodz.edu.pl

Opracowała:
Jadwiga Morawiec – konsultant PEZ