WARSZTATY

Rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli szkół ponadpodstawowych z krótkim stażem zawodowym do udziału w warsztatach rozwijających kompetencje informatyczne.

Tematyka zajęć:

  • wykorzystanie narzędzi informatycznych w procesie przygotowania zawodowego oraz praktycznej działalności pedagogicznej z uwzględnieniem kształcenia na odległość,
  • narzędzia i zasoby programów edukacyjnych do rozwijania kompetencji cyfrowych,
  • wymiana doświadczeń w zakresie zdalnej formy rozwiązań organizacyjno-metodycznych.

Zajęcia 20 godzinnych warsztatów odbywać się będą w dniach od 16.04. do 15.05. 2020 r. i będą realizowane z wykorzystaniem m.in. platformy Office 365.
Podczas rejestracji elektronicznej na stronie ŁCDNiKP prosimy o podanie adresu mailowego, w ramach pakietu Microsoft Office 365.

Opracowała:
Danuta Urbaniak – konsultant PEZ