FILMY Z ELEKTRYKI

Wykaz kanałów YouTube dla potrzeb samodzielnej nauki uczniów, na których osoby zarządzające tymi stronami zamieszczają krótkie filmy z poradami, praktycznymi poradnikami, recenzjami, ciekawostkami ze świata techniki i najnowszych technologii z zagadnień dotyczących elektryki, mechaniki, motoryzacji oraz z zakresu kształcenia ogólnego fizyki i matematyki.

NAUKA NA ODLEGŁOŚĆ

Rozwiązania ułatwiające prowadzenie nauki na odległość - nowelizacja przepisów.

INFORMACJA

Pracownia Edukacji Zawodowej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowuje materiały dydaktyczne, które nauczyciele kształcenia zawodowego będą mogli wykorzystać w kształceniu na odległość. Przygotowywane są zarówno projekty edukacyjne, teksty przewodnie jak również ćwiczenia i prezentacje multimedialne dla różnych branż. 

MYŚL KREATYWNIE – ZOSTAŃ WYNALAZCĄ

Konkurs dla uczniów szkół zawodowych województwa łódzkiego Myśl kreatywnie – zostań wynalazcą. Konkurs ma na celu kształtowanie u uczniów kompetencji kluczowych (poprzez rozwijanie umiejętności postrzegania i formułowania problemów technicznych oraz ich rozwiązywania), kształtowania wyobraźni technicznej oraz twórczej i krytycznej postawy wobec otaczającej nas rzeczywistości.

CO WIEM O MECHATRONICE?

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Co wiem o mechatronice?. Konkurs ma na celu inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy o mechatronice, łączącej wiele dziedzin, w tym: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w lutym 2020 roku wydało 25. zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 1
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi – innowacje oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania”.

NORMALIZACJA WOKÓŁ NAS I DLA NAS

Konkurs dla uczniów pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacja wokół nas i dla nas.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży informatycznej.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS