KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 26
Z działalności łódzkich przedszkoli

Zakończono prace związane z przygotowaniem Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 26. Jest on w całości poświęcony dorobkowi nauczycieli przedszkoli. To sprawiło, iż nadaliśmy mu podtytuł „Z działalności łódzkich przedszkoli”. Publikacja powstała we współpracy z panią Elżbietą Ciesiołkiewicz doradcą metodycznym ds. edukacji przedszkolnej w ŁCDNiKP. Jest to praca zbiorowa, w której zaprezentowano dziewiętnaście artykułów napisanych przez dwudziestu nauczycieli z trzynastu łódzkich przedszkoli.

 

Załączniki: