KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

„Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 31.

Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych miejscem prezentacji innowacyjności  i aktywności nauczycieli bibliotekarzy i bibliotek szkolnych”.

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, z okazji jubileuszu 20-lecia Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych, przygotowało dwie publikacje. Pierwsza  dotyczy XX edycji Łódzkiego Festiwalu Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. Drugą jest „Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 31”. Zamieszczono w nim piętnaście artykułów napisanych przez refleksyjnych nauczycieli bibliotekarzy, współpracujących z organizatorem Festiwalu.

Zachęcamy do lektury „Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 31” zatytułowanego „Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych miejscem prezentacji innowacyjności i aktywności nauczycieli bibliotekarzy i bibliotek szkolnych”. Autorzy artykułów zaprezentowali szeroki wachlarz zagadnień wykraczających poza sam Festiwal. Pokazali, że biblioteka jest kreatorem wielu wydarzeń, wielofunkcyjnym centrum informacji, źródłem inspiracji dla uczniów, przestrzenią do nauki. Poniżej prezentujemy wykaz zawartych w publikacji artykułów:

 • Biblioteka szkolna jest miejscem magicznym. Janusz Moos, ŁCDNiKP
 • O książkach mówić pięknie i w każdej formie… . Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych „Pokochaj czytanie”. Barbara Langner, ŁCDNiKP.
 • Łódzki Festiwal Bibliotek Szkolnych. Zestawienie tematów festiwalowych z lat 2002-2020. Zespół: Aleksandra Wielkopolan (Szkoła Podstawowa nr 12 w Łodzi, ŁCDNiKP), Anna Stolarska-Depta (Zespół Szkół Budowlano-Technicznych w Łodzi), Bożena Ciepielewska (Szkoła Podstawowa nr 79 w Łodzi), Ewa Petrus (Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi). Barbara Langner - koordynacja, ŁCDNiKP.
 • XX Łódzki Festiwal Bibliotek SzkolnychPokochaj czytanie”. Barbara Langner, Grażyna Bartczak-Bednarska, ŁCDNiKP.
 • Projekty edukacyjne i konkursy w bibliotece XXIV Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi. Dorota Żuchowska, nauczyciel-bibliotekarz, XXIV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
 • Jak uczyć wrażliwości i empatii w szkole technicznej? Jadwiga Jezierna, nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi.
 • Bibliotekarz animatorem kultury. Anna Dobrowolska, nauczyciel bibliotekarz, II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
 • Biblioteka szkolna czasów pandemii. Anna Dobrowolska, nauczyciel bibliotekarz, II Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
 • A w czasie pandemii ... młodzież się nie nudzi. Marcin Matusiak, nauczyciel bibliotekarz, XXV Liceum Ogólnokształcące w Łodzi.
 • Kampania społeczna „Cała Polska czyta dzieciom” w Szkole Podstawowej nr 160 w Łodzi. Beata Klimczak, nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 160 w Łodzi.
 • Biblioteka z dreszczykiem” – projekt zachęcający uczniów klas młodszych do czytania powieści sensacyjnych. Zespół Metodyczny ŁCDNiKP Nauczycieli Bibliotekarzy ds. Projektów Edukacyjnych.
 • Biblioteka szkolna kuźnią talentów. Beata Styrzyńska, nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 65 w Łodzi.
 • Gdzie są biblioteki szkolne na miarę XXI wieku? Bożena Krupa, nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 1 w Łodzi.
 • Mała Ojczyzna na wyciągnięcie ręki - regionalizm w bibliotece szkolnej. Ewa Petrus, nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 175 w Łodzi.
 • Filozofia i szkoła wartości w bibliotece. Berenika Biały, nauczyciel bibliotekarz, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 7 w Łodzi.
 • Przedsiębiorczy czytelnik. Elżbieta Pietrzykowska-Tomczak, nauczyciel bibliotekarz, Szkoła Podstawowa nr 143 w Łodzi, Barbara Langner, ŁCDNiKP.

Publikacja jest potwierdzeniem prawdziwości i aktualności słów wielkiej promotorki zawodu bibliotekarza, Bogusławy Walenty, która powiedziała, że biblioteka to „laboratorium kultury”, a zawód bibliotekarza to powołanie do tego, aby być przewodnikiem po świecie książek, nauki i literatury.

Opracowała: Grażyna Adamiec konsultant

Załączniki: