MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

MECHATRONIKA WOKÓŁ NAS

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli oraz uczniów szkół na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

Celem spotkania jest:

  • wprowadzenie do zagadnień związanych z mechatroniką,
  • prezentacja Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej,
  • zapoznanie z możliwościami kształcenia i pracy w zawodach mechatronicznych.

Proponowane tematy 2-godzinnych zajęć:

  • Rewolucje przemysłowe.
  • Przykłady wykorzystania mechatroniki w różnych obszarach przemysłowych.
  • Wirtualna rzeczywistość.
  • Od włącznika światła do Internetu rzeczy.
  • Systemy bezpieczeństwa we współczesnych samochodach.
  • Nowoczesne samochody w aspekcie Internetu rzeczy.

Ośrodek Edukacji Mechatronicznej posiada nowoczesne wyposażenie, w którym wykorzystano najnowsze rozwiązania techniczne i technologiczne w obszarze mechatroniki. W ramach spotkania przewidziane jest również m.in. programowanie robotów oraz zaprezentowanie zintegrowanego systemu inteligentnego domu.

Wymagania i potrzeby gospodarki oraz lokalnego rynku pracy powodują, że absolwenci szkół kształcących w zawodach mechatronicznych są nieustannie poszukiwani przez pracodawców.

Zainteresowanych edukacją mechatroniczną nauczycieli wraz z grupami uczniów zapraszamy do Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29, po uzgodnieniu terminu z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

Zajęcia będą odbywać się w małych grupach z zachowaniem zasad sanitarno-epidemiologicznych.

Kontakt w celu ustalenia terminu spotkania:

j.morawiec@lcdnikp.elodz.edu.pl 697 055 454
d.urbaniak@lcdnikp.elodz.edu.pl 696 058 553
j.koludo@lcdnikp.elodz.edu 601 211 394

Opracowała:
Jadwiga Morawiec i Danuta Urbaniak konsultantki ŁCDNiKP