KONFERENCJE BRANŻOWE

KONFERENCJE BRANŻOWE

11 października 2021 r. zorganizowano konferencje dla nauczycieli szkół zawodowych branży informatycznej, spożywczo-gastronomicznej i elektrycznej. Tematyka konferencji dotyczyła m.in. organizacji egzaminów zawodowych oraz wykorzystania narzędzi informatycznych do tworzenia materiałów dydaktycznych. Podczas konferencji Pan Marek Szymański dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi omówił organizację i przebieg egzaminów zawodowych w roku szkolnym 2021/2022, ze szczególnym uwzględnieniem elektronicznego systemu egzaminowania w części pisemnej. Konsultant Pracowni Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego Jarosław Koludo zaprezentował sposób przygotowania narracji do materiałów dydaktycznych z wykorzystaniem programu do obróbki dźwięku Audacity. Podczas spotkania uczestnikom udostępniono link do pobrania materiałów.

W ramach spotkań branżowych omówiono zmiany w prawie oświatowym, przedstawiono ofertę Pracowni Edukacji Zawodowej w bieżącym roku szkolnym oraz propozycje współpracy w ramach zespołów zadaniowych, metodycznych i innowacyjnych. Zachęcono nauczycieli do prezentowania przedsięwzięć edukacyjnych na łamach publikacji Łódzkiego Centrum.

Danuta Urbaniak, Jadwiga Morawiec, Maria Stompel