KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Szanowni Państwo.

Z niepewnością, jak będzie przebiegał rok szkolny 2021/2022 przystąpiliśmy do gromadzenia nowych opisów dobrych praktyk. W tym wydaniu „Katalogu dobrych praktyk w edukacji” przedstawiamy sylwetki pięciu innowacyjnych nauczycielek pracujących z pasją w łódzkich przedszkolach. Opracowują innowacje pedagogiczne, tworzą programy, projekty. Wszystko to robią z myślą o dzieciach i dla dzieci. Wprowadzają do edukacji przedszkolnej język migowy, rozpoczynają naukę języków obcych kształtując kompetencje językowe niezbędne w dorosłym życiu. Realizując projekty ekologiczne, konkursy rozwijają wrażliwość dzieci na potrzeby środowiska naturalnego. Poszukują atrakcyjnych metod kształcenia pozwalających przez zabawę, doświadczenie, ruch zgłębiać wiedzę i kształtować właściwe umiejętności.

Prezentujemy sukcesy uczniów zdobyte w przestrzeni międzynarodowej – na Olimpiadzie w Seulu, a także w ogólnopolskich konkursach i turniejach branżowych – motoryzacyjnych, gastronomicznych czy filozoficzno-oratorskich.

Aby proces kształcenia był skuteczny i atrakcyjny dla uczniów, wzbudzał zainteresowanie rozwijaniem kompetencji zawodowych, dyrektorzy szkół poszukują różnorodnych źródeł finansowania przygotowywanych w szkołach projektów. W przesłanych artykułach działania te zostały przez autorów i koordynatorów scharakteryzowane, zwracając naszą uwagę na wielkie zaangażowanie nauczycieli w ich przygotowanie i realizację. Przykładem niech będą projekty „Z ukończonym stażem w lepszą przyszłość”, czy „Europejskie spotkania kultur narodowych”.

Wiele miejsca poświęciliśmy prezentacji działań Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Rekomendujemy różne formy doskonalenia nauczycieli. Wśród nich są konferencje branżowe, kursy, konkursy. Pokazujemy nowe stacje dydaktyczne uruchomione w ŁCDNiKP dotyczące tekstroniki. Prezentujemy nowe koncepcje i strategie uczenia się. Intencją autorów było zachęcić czytelnika do samooceny własnego sposobu uczenia się i do jego modyfikacji. Pomocne we wprowadzaniu zmiany może okazać się przedstawione w artykule uczniowskie portfolio.

Zachęcamy do lektury wydanych publikacji. Zapraszamy do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem poprzez publikowanie artykułów opisujących Państwa osiągnięcia.

W zeszycie trzydziestym czwartym „Katalogu…” zamieszczono 53 artykuły nauczycieli. Przedstawiają w nich wyniki prac osiągnięte w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Oto wykaz artykułów:

Wstęp, Grażyna Adamiec, Janusz Moos

 

Załączniki: