KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 32.
Opowiadania z czasów pandemii – prezentacja twórczości literackiej uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało kolejny, trzydziesty drugi zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 32 zatytułowany „Opowiadania z czasów pandemii – prezentacja twórczości literackiej uczniów Szkoły Podstawowej nr 149 im. Obrońców Westerplatte w Łodzi” zawiera wypracowania powstałe w trakcie roku szkolnego 2020/2021 - od października 2020 do maja 2021 roku.

Pani Marlena Kaźmierczak, nauczycielka języka polskiego w Szkole Podstawowej nr 149 w Łodzi, cyt. „w czasie nauczania zdalnego założyła na swoim komputerze katalog prac uczniowskich, który urósł do znacznych rozmiarów. Pomysł, aby upowszechnić te teksty – niejednokrotnie wzruszające, zabawne, skłaniające do przemyśleń i będące efektem refleksji dziesięcio-, jedenasto-, trzynasto- i czternastolatków”, przekształcono w publikację, którą właśnie przybliżamy Państwu w tym Komunikacie.

W Zeszycie 32 Katalogu dobrych praktyk w edukacji prezentujemy cyt. „teksty uczniów odwołujące się - w przeważającej mierze - do lektur szkolnych, realizujące egzaminacyjną formułę opowiadania twórczego. Wypracowania powstawały zarówno jako doskonalenie umiejętności redakcyjnych - w domowym zaciszu, jak i w szkole – w sytuacji sprawdzianu wiedzy oraz umiejętności przedmiotowych. Są to wybrane opowiadania uczniów z klas: 4a, 5b, 8b i 8c. Dołączone zostały także rozprawki, list i próby poetyckie inspirowane innymi utworami literackimi, tekstami kultury albo zdarzeniami z zajęć lekcyjnych.

Warto dodać, że wśród prezentowanych tekstów są również prace uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dzieci borykających się ze specyficznymi trudnościami w nauce.”

W Katalogu przedstawiono trzy formy literackie: opowiadania, rozprawki, próby poetyckie, a wprowadzenie pt. „Opowiadania z czasu pandemii” przygotowała Pani Marlena Kaźmierczak. Poniżej zamieszczamy tytuły opublikowanych utworów:

Część 1. OPOWIADANIA

 1. Lena Golińska, klasa 4a, O mężczyźnie i złotym telefonie.
 2. Nikola Libera, klasa 4a, O informatyku i małym robocie.
 3. Natalia Łykowska, klasa 4a, Moja przygoda z Mikołajkiem i jego kolegami.
 4. Adam Cieślak, klasa 5b, Moja przygoda z Nemeczkiem.
 5. Amelia Kulej, klasa 5b, Złota śrubka Ernesta.
 6. Wiktoria Majcher, klasa 5b, Spotkanie z Nemeczkiem.
 7. Eryk Zgliński, klasa 5b, Tajemniczy przybysz.
 8. Lena Nicińska, klasa 5b, List Leny do Pana Karola.
 9. Karina Andrzejczak, klasa 8c, Niech się dzieje wola Nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba!.
 10. Patrycja Badzińska, klasa 8c, Najpierw myśleć, potem szukać dalej.
 11. Szymon Ledzion, klasa 8c, Spotkanie z Małym Księciem.
 12. Martyna Wysocka, klasa 8b, Mieć wybór.

Część 2. ROZPRAWKI

 1. Brian Borowski, klasa 8b, Rozmowa to najlepszy środek zdobywania ludzkiej sympatii.
 2. Lena Pawłowska, klasa 8b, Każdy z nas ma wspomnienia, do których wraca.
 3. Aneta Rutkowska, klasa 8c, W każdym jest coś, co zasługuje na podziw innych.

Część 3. PRÓBY POETYCKIE

 1. Eryk Zgliński, klasa 5b, Rymy na dziś.
 2. Nikola Chojnacka, klasa 5b, Żabka.
 3. Wiktoria Majcher, klasa 5b, Złamany ołówek.
 4. Brian Borowski, klasa 8b, Hymn o zegarze.

Informacje o genezie i inspiracjach publikacji zawiera również recenzja przygotowana przez Beatę Wielkopolan:

“Publikacja zawiera opowiadania, rozprawki i próby poetyckie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 149 w Łodzi, które powstały pod kierunkiem Pani mgr Marleny Kaźmierczak, zostały przez Nią skatalogowane, opracowane i opatrzone wstępem. …

Nauczycielka brała aktywny udział w wielu formach doskonalenia metodycznego, organizowanych przez Pracownię Edukacji Humanistycznej w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, m.in.: Polonista-tutor, coach, facylitator, mistrz, Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń, Polonista wobec wyzwań zdalnego kształcenia, Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, Jak inspirować uczniów do twórczych strategii pracy z tekstem? Mamy nadzieję, że korzystanie z naszej oferty szkoleniowej było jakimś ziarnem, impulsem motywującym uczniów do opisania swoich doświadczeń, opinii i przemyśleń. Przestrzeń wolności i kreatywności, jaką wytworzyła nauczycielka swoim uczniom, zaowocowała ekspresją literacką podopiecznych. Wysoki kunszt pedagogiczny, podejście tutorskie, mistrzowskie, uważność i postawa towarzyszenia młodemu człowiekowi w jego integralnym rozwoju, uruchomiły potencjał uczniowski do wyrażenia swoich przeżyć, emocji, z trudnego czasu pandemii, przymusowej izolacji społecznej”.

Publikacja: „Opowiadania z czasów pandemii” jest rejestrem przeżyć nastolatków „zamkniętych” na długi czas w domach. Obraz pokoleniowych doświadczeń wyrażonych w literackiej formie: opowiadań, wierszy, rozprawek, ma wartość terapeutyczną dla twórców (wielu z nich to uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), a dzięki pracy włożonej przez Nauczycielkę w katalogowanie i opracowywanie tego materiału do publikacji, może mieć również taką wartość dla potencjalnych odbiorców dzieła. To, co nazwane, wyrażone, opisane, jest się oswojone, nie przeraża, przynosi ukojenie. Dla czytelnika poprzez identyfikowanie się z opisanymi sytuacjami, wyrażonymi emocjami staje się swoistym katharsis.

Dodatkowym atutem tych dziecięcych prób literackich jest ich intertekstualność realizowana poprzez odwołania do tekstów lektur szkolnych.

„Opowiadania z czasów pandemii” zostały również zamieszczone na stronie „Kreatywny nauczyciel - kreatywny uczeń” (https://kreatywniwedukacji.wordpress.com/), która powstała w związku z Targami Edukacyjnymi – e-Targi Łódź 2021 i jest pokonferencyjną areną wymiany myśli twórczych nauczycieli i uczniów.

Dostępność teksów w przestrzeni wirtualnej może być inspiracją dla wielu nauczycieli i uczniów, budować ich poczucie wpływu i sprawstwa, po prostu uskrzydlać.”

Opracowała:
Grażyna Adamiec, nauczyciel konsultant g.adamiec@lcdnikp.elodz.edu.pl
Współpraca: 
Beata Wielkopolan, nauczyciel konsultant b.wielkopolan@lcdnikp.elodz.edu.pl

 

 

Załączniki: