KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji. Zeszyt 39.

Nowe wyzwania w edukacji

Szanowni Państwo,

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego przygotowało trzydziesty dziewiąty zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Było to możliwe dzięki zaangażowaniu nauczycieli, dyrektorów szkół i placówek oświatowych - twórców prezentowanych w publikacji dobrych praktyk oraz współpracy z nimi nauczycieli doradców metodycznych i nauczycieli konsultantów – opiekunów szkół i przedszkoli.

Przypomnijmy.

Koniec roku szkolnego, a także rozpoczęcie kolejnego to okres podsumowań działalności szkół i placówek oświatowych. Jest to świetna okazja do zaprezentowania osiągnięć w naszym Katalogu i upowszechnienia ich. Poznawanie i uczenie się „nowego” oraz stosowanie „go” w życiu zawodowym i prywatnym sprzyja dostrzeganiu możliwości zapoznawania się z innowacyjnymi, twórczymi propozycjami, programami, projektami, przedsięwzięciami, przykładami rozwiązań różnorodnych problemów oświatowych oraz wzorcami organizacji edukacyjnych. Dzięki temu wzbogacamy własną wiedzę, doświadczenie i osiągamy wymierne efekty realizowanych działań.

Tak jak w poprzednich latach, tak i obecnie, rozpoczęliśmy kolejny rok szkolny z wieloma zmianami w prawie oświatowym. Przyzwyczajeni zostaliśmy do tego, że okres wakacji to okres wielkiej aktywności legislacyjnej w oświacie. Nie wszystkie zmiany można od razu stosować w codziennej praktyce szkolnej, gdyż wiele zmian wymaga szczegółowych analiz, wyjaśnień i interpretacji. Szkoda, że dano nam zbyt mało czasu na poznanie, zrozumienie i wdrożenie nowego podejścia do procesu kształcenia i egzaminowania. Na początku roku szkolnego musimy zapoznać się z wieloma nowymi przepisami prawa oświatowego i stosować je w praktyce. Pomimo tylu wyzwań wielu dyrektorów i nauczycieli znalazło czas na to, aby podzielić się z nami swoimi doświadczeniami, refleksjami i sukcesami.

Poniżej prezentujemy wykaz artykułów, których autorami są nauczyciele:

 1. Honorowa Złota Odznaka Naczelnej Organizacji Technicznej dla Janusza Moosa
 2. XXXV PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI. Autor: Janusz Moos
 3. Przedszkole Miejskie nr 200 w Łodzi. „Czym byłby świat dziecka bez bajek” – czyli o tym, jak najmłodsi rozwijają kulturę obcowania z literaturą i bajką przy wykorzystaniu teatru Kamishibai. Autorki: Magdalena Starosta, Magdalena Żak, Małgorzata Marczak
 4. Przedszkole Miejskie nr 1 w Ozorkowie. Wyzwanie, które „przyszło” z Ukrainy. Autorka: Iwona Pietruszewska
 5. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Podróże dla wszystkich - innowacja pedagogiczna. Autorka: Renata Cybulska
 6. Szkoła Podstawowa nr 109 w Łodzi. Projekt Eko-przyjaciele w Realnym i Wirtu@lnym Świecie. Autorka: Justyna Gruszczyńska-Mądry
 7. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Innowacja STOP zagrożeniom www. Autorzy: Katarzyna Lisowska, Monika Jurkiewicz
 8. Szkoła Podstawowa nr 120 im. Konstytucji 3 Maja w Łodzi. Zaproś mnie na swoją lekcję - projekt ogólnopolski. Autorka: Katarzyna Lisowska
 9. Szkoły Podstawowej Specjalnej Nr 128 w Łodzi. Podsumowanie 8-letniej działalności grupy teatralnej Autentyczni Artyści. Autorzy: Agnieszka Sylwia Pisula, Anna Zielińska, Marcin Nowak, Monika Pakuła
 10. Szkoła Podstawowa nr 206 im. Łódzkich Włókniarek w Łodzi. W świecie zawodów, czyli rozmowy o zawodach dawnych, ginących, współczesnych i przyszłych - projekt wczesnej orientacji zawodowej uczniów klas 1-3. Autorka: Anna Prusak
 11. Zespół Szkół Politechnicznych w Łodzi. Pasje i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych w ŁodziMiędzynarodowy Turniej Piłki Wodnej
 12. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Praktyki zawodowe w Hiszpanii uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Autorka: Magdalena Makara
 13. Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi. Pasje i sukcesy uczniów Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Łodzi - Mistrzostwa Polski MTM. Andrzej Chrząstek
 14. XLII Liceum Ogólnokształcące imienia Ireny Sendlerowej w Łodzi. Projekty międzynarodowe, współpraca ze szkołami w Anglii i Szkocji. Autorka: Anna Bułaj-Michalska

Z działalności Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 1. Warsztaty pisania ikon w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Autorka: Joanna Wieliczko
 2. Jakie metody kształcenia stosuję w swojej pracy dydaktycznej? – inspiracje i dzielenie się wiedzą. Autorka: Maria Michalak
 3. Z prac Zespołu Metodycznego Zdolności manualne atutem na rynku pracy. Autorka: Maria Michalak
 4. Mistrz techniki to ja. Autorzy: Donata Andrzejczak i Adam Cyrański
 5. Konferencja podsumowująca konkursy zawodowe dla uczniów szkół ponadpodstawowych zorganizowane w ŁCDNiKP w roku szkolnym 2021/2022. Barbara Kapruziak, Joanna Orda, Maria Stompel, Ryszard Zankowski
 6. Sesja Rola BHP w zarządzaniu zdrowiem pracowników szkoły/placówki. Autorzy: Zdzisław Anglart i Izabela Rosiak
 7. VI edycja Interdyscyplinarnego Konkursu Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Praca nie szkodzi. Autorka: Izabela Rosiak
 8. HTEC czyli amerykańskie Centrum Edukacji Technicznej Haas w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Autor: Paweł Krawczak
 9. Zespół Nauczycieli Liderów Edukacji Filmowej. Autorki: Danuta Górecka, Beata Wielkopolan, Ewa Sztombka, Iwona Filipowicz
 10. Zespół do spraw Edukacji Medialnej – podsumowania. Autorka: Danuta Górecka
 11. Podsumowanie LII Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Autorka: Danuta Górecka
 12. Interdyscyplinarne konkursy i olimpiada polonistyczna - czas na podsumowania. Autorka: Ewa Sztombka
 13. Wdrażanie edukacji filozoficznej do praktyki szkolnej. Autorka: Ewa Sztombka
 14. Podsumowanie I Ogólnołódzkiego Konkursu Pięknego Czytania Magia Słowa w Szkole Podstawowej nr 152 w Łodzi. Autorka: Anna Drzewiecka
 15. Działania ŁCDNiKP w doskonaleniu edukacji artystycznej. Autorka: Aldona Malinowska-Danielewicz
 16. Citozen games - poważne gry w rozwiązywaniu problemów społecznych. Autorka: Beata Wielkopolan
 17. Akademia Tutora w ŁCDNiKP. Mariola Zajdlic
 18. Projekty w ŁCDNiKP. Mariola Zajdlic
 19. Uprawnienia do prowadzenia egzaminów na kartę rowerową. Krzysztof Makowski
 20. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej uczniów techniką origami. Autorzy: Danuta Węgrowska, Jacek Człapiński
 21. Poznaj możliwości wykorzystania aplikacji Geogebry w pracy nauczyciela matematyki. Autorzy: Danuta Węgrowska, Jacek Człapiński
 22. Akademia Seniora w ŁCDNiKP. Autorka: Barbara Wrąbel
 23. Łódzka Tytka Seniora

Z działalności Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji. Autorzy: Zespół Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji

 1. Projekt analityczno-badawczy Kształcenie i rynek pracy sektora budowlanego w regionie łódzkim
 2. Projekt analityczno-badawczy Branża logistyczna w regionie łódzkim
 3. Projekt Analiza ofert pracy dostępnych w regionie łódzkim w wybranych portalach internetowych
 4. Rynek pracy w Łodzi i województwie łódzkim
 5. Wsparcie dla uczących się, szkół i instytucji samorządowych

Z działalności Ośrodka Zarządzania w Edukacji

 1. Co działo się w Ośrodku Zarządzania w Edukacji ŁCDNiKP w roku szkolnym 2021/2022? Mariola Zajdlic.

Kronika wydarzeń. Grażyna Adamiec

 1. Europejski Tydzień Sportu 2022
 2. Europejski Tydzień Sportu dla Wszystkich 2022
 3. Ogólnopolski Jesienny Festiwal Sportu Szkolnego 2022

 

Wstęp do publikacji przygotowali: Grażyna Adamiec i Janusz Moos.

Rekomendacji nauczycielskim działaniom udzieliły:

Elżbieta Ciesiołkiewicz (ŁCDNiKP), Grażyna Adamiec (ŁCDNiKP), Jadwiga Jezierna (ZSP), Barbara Preczyńska (ŁCDNiKP), Anna Sierba (ZSTI), Anna Zientalska (ŁCDNiKP).

Zdjęcia ilustrujące artykuły pozyskano ze zbiorów szkół i przedszkoli.

Zachęcamy do lektury wszystkich wydań Katalogu dobrych praktyk w edukacji. Wersję pdf publikacji zamieszczamy na stronie internetowej ŁCDNiKP w zakładce DOBRE PRAKTYKI.

Opracowała:

Grażyna Adamiec - nauczyciel konsultant

Zofia Teresa DąbrowskaWicedyrektor Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego

 

Załączniki: