KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 do udziału w konferencji KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ w ŁCDNiKP.

ROK SZKOLNY 2016/2017ROK SZKOLNY 2016/2017

PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

Informacja o Podsumowaniu Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2015/2016.

KURSY KWALIFIKACYJNE DLA OSÓB DOROSŁYCH

Nowe kwalifikacje - nowe możliwości. Bezpłatne kursy kwalifikacyjne dla osób dorosłych.

SUKCESY UCZNIÓW

24 maja 2016 roku Sławomir Woźny i Krzysztof Orczykowski uczniowie pierwszej klasy w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, w zawodzie technik mechatronik, wzięli udział w II Międzyszkolnym Konkursie „ BHP w elektryce”, zajmując w nim 3 miejsce. Opiekunem merytorycznym była Pani Eleonora Muszyńska, nauczyciel Pracowni Kształcenia Praktycznego Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w którym uczniowie realizują kształcenie praktyczne.

DRZWI OTWARTE

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów gimnazjów wraz z rodzicami na Otwarte Drzwi Pracowni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w godzinach 16.00-18.00.

"NASZA EKO-PRACOWNIA” - PISANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Konferencja „Nasza Eko-pracownia” - pisanie wniosków o dotację z dziedziny edukacji ekologicznej do ogłoszonego konkursu przez WFOŚiGW w Łodzi.

SZKOŁA PROJEKTÓW

W ramach działań edukacyjno-organizacyjnych związanych z tworzeniem w ŁCDNiKP SZKOŁY PROJEKTÓW, nauczyciele Pracowni Kształcenia Praktycznego opracowali publikację zawierającą propozycje zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektów.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą do udziału w seminarium poświęconemu tematyce odnawialnych źródeł energii.

GALA FINAŁOWA

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS