ZMIANY W USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM

Zmiany w ustawie o prawie autorskim – ważne informacje dla nauczycieli i uczniów.

KURS METODYCZNY ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Aby oderwać się od rutyny, zyskać nowe spojrzenie na możliwość organizowania zajęć i wymienić doświadczenia (uwagi) z innymi nauczycielami, przyjdź na 20 godzinny kurs metodyczny ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ .

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki szkolnej.

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby doskonalić umiejętności metodyczne, podnieść jakość swojej pracy, podzielić się doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Jak zorganizować proces kształcenia, aby przygotować uczniów do aktywności na rynku pracy i potwierdzania kwalifikacji zawodowych? To pytanie, zadają sobie nauczyciele, którzy chcą organizować ciekawe i efektywne zajęcia dydaktyczne. Aby oderwać się od rutyny, zyskać nowe spojrzenie na możliwość organizowania zajęć i wymienić doświadczenia (uwagi) z innymi nauczycielami, przyjdź na 20 godzinny kurs metodyczny ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ.

REKOMENDACJA KONFERENCJI

Rekomendacja Konferencji: WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK OTWARTEJ SZKOŁY.

WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK OTWARTEJ SZKOŁY

Prezentacja z Konferencji: Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego. Rok Otwartej Szkoły.

IV Ogólnopolski Konkurs Normalizacja i ja

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „NORMALIZACJA I JA”
na temat
STOSOWANIE NORM GWARANCJĄ JAKOŚCI WYROBÓW I USŁUG

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 zachęca wszystkich uczniów, nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w IV Konkursie „Normalizacja i ja”.

PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ ZESPOŁÓW METODYCZNYCH NAUCZYCIELI

Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I DOSKONALĄCYCH

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS