KSZTAŁCENIE ZAWODOWE – NA CAŁE ŻYCIE CZY PRZEZ CAŁE ŻYCIE?

Kształcenie zawodowe – na całe życie czy przez całe życie?

Dyrektorzy i nauczyciele szkół zawodowych spotkali się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego na konferencji „Współczesne wyzwania dla szkół zawodowych wszystkich branż”. Otwierając ją dyr. Janusz Moos zwrócił uwagę na fakt, że gospodarka i rynek pracy potrzebują dziś absolwentów szkół zawodowych, które są ważnym miejscem zdobywania kompetencji i osiągania kwalifikacji, a zarazem wdrażania innowacji pedagogicznych i współdziałania z pracodawcami.
W części plenarnej konferencji „System egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie 2018” przedstawił Zbigniew Sobór z Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Łodzi, natomiast „Znaczenie edukacji normalizacyjnej w kształceniu zawodowym” scharakteryzował dr inż. Zygmunt Niechoda z Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wspólne obrady zamknęło wystąpienie Donaty Andrzejczak – „Kształcenie modualne – nowy model kształcenia zawodowego”, w którym pojawiło się zasadnicze pytanie, przywołane powyżej w tytule.
W drugiej części konferencji odbyły się trzy równoległe spotkania - dla przedstawicieli branży administracyjnej, fryzjersko-kosmetycznej, gastronomicznej i przemysłu spożywczego, dla przedstawicieli branży informatycznej oraz dla przedstawicieli branży elektrycznej, elektronicznej, mechatronicznej, mechanicznej i samochodowej, z wystąpieniami: Jadwigi Morawiec („O zmianach w podstawach programowych kształcenia w zawodach”, „Oceniać, ale jak? Ocenianie kształtujące – dobre praktyki”), Elżbiety Kolczyńskiej („Sztuka zadawania pytań, czyli rozmowa coachingowa”), Tomasza Klekota („Aspekty kształcenia zawodowego w zawodach informatycznych na tle zmian programowych”), Andrzeja Janickiego („Inspiracja, stymulacja i „dobrowolny przymus”, czyli zajęcia dodatkowe z efektami”), Anny Koludo („Usługi Office 365”), dr. inż. Artura Szczęsnego i dr. inż. Przemysława Tabaki („Energooszczędne źródła światła i ich wpływ na parametry napięcia zasilającego”) oraz Ryszarda Zankowskiego („Zmiany w systemie kształcenia zawodowego i egzaminów zawodowych” – współpraca dr inż. Artur Szczęsny, „Stanowiska dydaktyczne wyposażone w nowoczesne sterowniki napędów elektrycznych”).


G A L E R I A