SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

Wyniki IX Konkursu Szkolna Liga Elektryki

W dniu 22 marca 2018 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał IX edycji konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI dla młodzieży szkół technicznych i branżowych. Konkurs objęty jest patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Jego celem jest rozwijanie zainteresowań technicznych oraz zainspirowanie uczniów do pogłębienia wiedzy i umiejętności zawodowych osiąganych na drodze formalnej i pozaformalnej.

Pierwszy etap konkursu przeprowadzony był w siedmiu szkołach w Łodzi i województwie łódzkim.  Spośród 260 uczestników biorących udział w eliminacji szkolnych do finału zakwalifikowało się 28 uczniów.

Finał konkursu przebiegał w dwóch częściach. W części pierwszej uczestnicy indywidualnie rozwiązywali test, który obejmował zadania z różnych działów elektrotechniki. W części drugiej uczniowie zmierzyli się z zadaniem związanym z montażem stycznikowo-przekaźnikowego układu sterowania  silnikiem elektrycznym.

W finale brały udział zespoły reprezentujące następujące szkoły:

  • Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, nauczyciel prowadzący Magdalena Klukowska,
  • Zespół Szkół nr 2 im. prof. J. Groszkowskiego w Pabianicach, nauczyciel prowadzący Zdzisław Karpiński.
  • Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi, nauczyciel prowadzący Marek Kucyk-Urbański,
  • Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego w Łodzi, nauczyciel prowadzący Małgorzata Zielińska,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, nauczyciel prowadzący Urszula Rutkowska,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10 im. Jana Szczepanika w Łodzi, nauczyciel prowadzący Ryszard Zankowski,
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22 w Łodzi, nauczyciel prowadzący Mariusz Mosiński

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom, którzy zakwalifikowali się do finału i z wielką determinacją rozwiązywali zadania konkursowe. Dziękujemy nauczycielom, którzy przygotowali uczniów do konkursu, przeprowadzili eliminacje szkolne i włączyli się w prace komisji konkursowej.

                                        W Y N I K I                                       

G A L E R I A

 

Organizator konkursu
Maria Stompel