Pracownia Edukacji Przedzawodowej

Witamy na stronie Pracowni Edukacji Przedzawodowej
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO


Kontakt z nami:
91-845 Łódź, ul Franciszkańska 137
tel. 42 617 04 30
zgłoszenia na doskonalenie pod tel.42 678 10 85

Główne cele i zadania:
Podnoszenie jakości edukacji ogólnotechnicznej i wspieranie zmian w oświacie w obszarach:

  • Wychowanie komunikacyjne
  • Zajęcia techniczne
  • Technologia informacyjna

Tematyka i formy działalności:

  • Wspieranie nowatorskich i innowacyjnych działań nauczycieli zajęć technicznych i wychowania komunikacyjnego
  • Upowszechnianie materiałów informacyjnych i dydaktycznych
  • Diagnozowanie potrzeb nauczycieli
  • Organizowanie seminariów, konferencji, kursów i warsztatów podnoszących kwalifikacje zawodowe
  • Współorganizowanie i prowadzenie turniejów motoryzacyjnych i wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego

 


Dyżury i godziny zajęć z uczniami
w roku szkolnym 2018/2019

Imię i nazwisko

Uczestnicy

Miejsce

Termin

Barbara Preczyńska

b.preczynska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego

Szkoła Podstawowa Nr 30, ul. Rysownicza 1/3

Tel. 42 655-34-95

 

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 30

ul. Rysownicza 1/3

wtorek              13.45 – 14.45

czwartek          14.30-15.30

 

 

wtorki               8.55 – 13.35

czwartki           12.50 – 14.30

Bożena Piekarska

b.piekarska@lcdnikp.elodz.edu.pl

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego, nauczyciele zajęć komputerowych

Szkoła Podstawowa nr 109, ul. Pryncypalna 74

tel. 42 640-97-98

 

Zajęcia w Szkole Podstawowej nr 109,

ul. Pryncypalna 74

wtorki              15.00 – 16.00

czwartki          12.30 – 13.30

 

wtorki              11.35 – 14.30

czwartki          8.45 – 12.30

Krzysztof Makowski

k.makowski@lcdnikp.elodz.edu.pl

Nauczyciele techniki, koordynatorzy wychowania komunikacyjnego

ŁCDNiKP, ul. Franciszkańska 137
tel. 42 617-04-30

 

Zajęcia w pracowniach technicznych ŁCDNiKP, ul. Franciszkańska 137

środy                1230 – 1400

czwartki           800 – 930

 

środy                830 – 1230

czwartki          930 – 1330

piątki               800 – 1200


Uwaga!
Zajęcia z uczniami w pracowniach przy ul. Franciszkańskiej 137
odbywają się w terminach (tygodniach) ustalanych indywidualnie ze szkołami.


Zespoły metodyczne, innowacyjne i zadaniowe
funkcjonujące w Pracowni Edukacji Przedzawodowej:

Zespół zadaniowy nauczycieli wychowania komunikacyjnego

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Dariusz Rakowski

Sylwia Bednarek

Jolanta Różycka

Ewa Wojciechowska

Agata Zielińska

Zofia Derlecka

Grzegorz Kobierzycki

Beata Nyga

Dorota Jankiewicz-Plicha

Adam Cisek

Ewa Zgierska

Emilia Krakowiak

Elżbieta Nowak-Czupryniak

Michał Walczak

Gimnazjum nr 11

Szkoła Podstawowa nr 30

CZP filia nr 2 Motodrom

CZP filia nr 2 Motodrom

Gimnazjum nr 5

Szkoła Podstawowa nr 166

Szkoła Podstawowa nr 64

Szkoła Podstawowa nr 64

Szkoła Podstawowa nr 125

Szkoła Podstawowa nr 6

CZP filia  nr 2 Motodrom

CZP filia  nr 2 Motodrom

CZP filia  nr 2 Motodrom

Szkoła Podstawowa nr 51

Organizowanie wymiany doświadczeń w zakresie wychowania komunikacyjnego w szkołach podstawowych i gimnazjach, promowanie dobrych praktyk, przygotowanie do udziału w turniejach Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym i Motoryzacyjnym, współpraca z policją, Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego i Polskim Związkiem Motorowym w Łodzi w zakresie podnoszenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży.

Zespół zadaniowy ds. wspierania edukacji komunikacyjnej w I etapie kształcenia

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Krystyna Mędrzycka

Barbara Wójcik

Jolanta Różycka

Elżbieta Łukawska

Anna Kośmińska

Beata Rudnicka

Agata Zielińska

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa nr 2

CZP filia nr 2

Szkoła Podstawowa nr 190

Szkoła Podstawowa nr 202

Szkoła Podstawowa nr 2

Szkoła Podstawowa 173

Organizowanie i prowadzenie konkursu „Przygoda z przepisami ruchu drogowego” dla uczniów klas I – III szkół podstawowych, wymiana doświadczeń w zakresie przygotowania uczniów do uczestnictwa w ruchu drogowym, opracowanie materiału wspomagającego pracę organizatorów szkolnych konkursów komunikacyjnych.

Zespół innowacyjny do spraw kształcenia praktycznego

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Anna Izydorczyk-Tworek

Alina Jurek

Iwona Antosiak

Magdalena Możdżeń

Renata Witczak

Beata Zawlik-Piasny

Elżbieta Bartłomiejczyk

Danuta Stępińska-Sobolewska

Dorota Jankiewicz-Plicha

Barbara Malik

Gimnazjum 26

Gimnazjum 19

Gimnazjum nr 24

Gimnazjum nr 21

Szkoła Podstawowa nr 23

Gimnazjum nr 13

Szkoła Podstawowa nr 189

Szkoła Podstawowa  nr 111

Szkoła Podstawowa nr 125

Gimnazjum nr 46

Doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć praktycznych i interdyscyplinarnych, promowanie dobrych praktyk edukacyjnych.

Zespół innowacyjny ds. wspierania pozalekcyjnego procesu edukacyjnego

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Renata Witczak

Katarzyna Sałata

Monika Durka

Alina Jurek

Iwona Antosiak

Alina Zalewska

Zdzisław Pełczyński

Elżbieta Bartłomiejczyk

Anna Babicka

Danuta Stępińska-Sobolewska

Joanna Bukowska-Jakś

Szkoła Podstawowa nr 23

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 137

Gimnazjum nr 19

Gimnazjum nr 24

Szkoła Podstawowa nr 7

Gimnazjum nr 6

Szkoła Podstawowa nr 189

Szkoła Podstawowa nr 35

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa nr83

Upowszechnianie rożnych form i metod pracy pozalekcyjnej, inspirowanie nauczycieli do promowania własnych dokonań, popularyzowanie ciekawych i mało znanych metod i technik plastycznych podczas zajęć pozalekcyjnych.

Zespół zadaniowy ds. wspierania uczniów uzdolnionych technicznie w gimnazjach

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Aneta Szymczak

Iwona Antosiak

Zdzisław Pełczyński

Barbara Radecka 

Agata Zielińska

Maria Nowicka

Teresa Makowska

Artur Pacholski

Gimnazjum nr 3

Gimnazjum nr 24

Gimnazjum nr 6

Gimnazjum nr 34

Gimnazjum nr 4

Gimnazjum nr 15

ŁCDNiKP

ŁCDNiKP

Programowanie działań nauczycieli na rzecz uczniów uzdolnionych technicznie, sprawowanie opieki merytorycznej i organizowanie  Konkursu Wiedzy Technicznej dla gimnazjów, promującego uczniów uzdolnionych technicznie. Upowszechnienie różnych form i metod pracy pozalekcyjnej oraz wspieranie wyboru dalszej ścieżki kształcenia uczniów w zawodach technicznych.

Zespół zadaniowy ds. uczniów uzdolnionych technicznie

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Anna Żak

Katarzyna Sałata

Dorota Jankiewicz-Plicha

Danuta Stępińska-Sobolewska

Barbara Malik

Renata Witczak

Janusz Pisarek

Szkoła Podstawowa nr 202

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 125

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa nr 24

Szkoła Podstawowa nr 23

Szkoła Podstawowa nr 113

Podnoszenie poziomu kształcenia technicznego w szkołach podstawowych, programowanie działań nauczycieli na rzecz uczniów uzdolnionych technicznie, sprawowanie opieki merytorycznej nad Konkursem Wiedzy Technicznej dla szkół podstawowych, współuczestnictwo nauczycieli techniki w projektowaniu zadań konkursowych, opracowanie bazy zadań konkursowych.

Zespół innowacyjny nauczycieli innowatorów techniki

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

Magdalena Możdżeń

Danuta Stępińska-Sobolewska

Katarzyna Sałata

Zofia Derlecka

Beata Nyga

Anna Kurzawa

Katarzyna Macutkiewicz

Agnieszka Szeflińska

Inga Jastrzębska

Agnieszka Krawczyk

Jakub Zgliński

Małgorzata Chylińska

Gimnazjum 21

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 166

Szkoła Podstawowa nr 64

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa  nr 111

Gimnazjum 44

TO „Edukacja”

Szkoła Podstawowa nr 64

Szkoła Podstawowa nr 30

Szkoła Podstawowa nr 30

Koordynowanie działań innowacyjnych i wdrażanie rozwiązań dotyczących edukacji ogólnotechnicznej, projektowanie nowatorskich rozwiązań w obszarach działania nauczyciela zajęć technicznych (ogólnotechnicznych, bezpieczeństwa, orientacji zawodowej, kultywowania tradycji), tworzenie programów własnych, prezentacja technik twórczych, prezentacja warsztatu pracy nauczycieli nowatorów.

Zespół innowacyjny ds. orientacji zawodowej w szkołach podstawowych

l.p.

imię i nazwisko nauczyciela

nazwa szkoły

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Anna Ciągło

Katarzyna Sałata

Sylwia Bednarek

Danuta Stępińska-Sobolewska

Dorota Jankiewicz-Plicha

Janusz Pisarek

Szkoła Podstawowa nr 120

Szkoła Podstawowa nr 51

Szkoła Podstawowa nr 30

Szkoła Podstawowa nr 111

Szkoła Podstawowa nr 125

Szkoła Podstawowa nr 113

Wybór dalszej ścieżki kształcenia w zawodach technicznych, tworzenie banku pomysłów (metod i form pracy) w celu zainteresowania uczniów i ich rodziców wyborem zawodu już w szkole podstawowej, współpraca z doradcami zawodowymi, wspieranie aktywności szkół podstawowych w działaniach ukierunkowanych na orientację zawodową od najmłodszych klas.