Punkt Konsultacyjny

PUNKT KONSULTACYJNY
OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
ds. modernizacji kształcenia zawodowego

Termin

Imię i nazwisko konsultanta

dzień

godzina

miejsce

poniedziałek

15.00 – 16.00

sala 3
tel. 42 6783378
w. 220 lub 223

Jadwiga Morawiec
Danuta Urbaniak

wtorek

15.00 – 16.00

budynek portierni
tel. 42 6783378 w. 232

Maria Michalak

13.00 - 15.30sala 3
tel. 42 6783378 w. 223
Grażyna Aadamiec

środa

15.00 – 16.00

sala 3
tel. 42 6783378 w. 223

Donata Andrzejczak

czwartek

14.00 – 15.00

sala 3
tel. 42 6783378 w. 236

Maria Stompel

piątek

14.00 – 15.00

sala 3 lub sala 6
tel. 42 6783378 w. 223 lub w. 236

Ryszard Zankowski
Joanna Orda

 

Konsultacje odbywają się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, w Ośrodku Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, ul. Kopcińskiego 29., po telefonicznym uzgodnieniu.

Proponowana tematyka konsultacji:

 • opiniowanie programów nauczania kształcenia w zawodach;
 • monitorowanie i dokumentowanie wdrażania podstawy programowej kształcenia w zawodach;
 • ewaluacja programów kształcenia w zawodach;
 • dostosowywanie programów nauczania do warunków szkolnych;
 • nowelizacja statutu szkoły wynikającej ze zmian prawa oświatowego;
 • wdrażanie edukacji normalizacyjnej;
 • organizowanie kształcenia zadaniowego-modułowego;
 • opracowywanie scenariuszy zajęć edukacyjnych;
 • planowanie pracy dydaktycznej;
 • konstruowanie zadań egzaminacyjnych;
 • redagowanie dobrych praktyk;
 • indywidualizacja pracy z uczniem;
 • innowacja pedagogiczna w kształceniu zawodowym;
 • ocenianie kształtujące.


Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego do wymiany doświadczeń w zakresie:

 • stosowanych metod pracy z uczniem;
 • nowoczesnych trendów w edukacji;
 • tworzenia i wdrażania innowacji pedagogicznych (metodycznych, programowych i organizacyjnych);
 • organizacji kształcenia zadaniowego;
 • rozwijania twórczego myślenia uczniów;
 • wykorzystywania coachingu pedagogicznego w kształceniu zawodowym;
 • organizacji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

Podejmiemy również współpracę w zakresie innej tematyki zgłoszonej przez dyrektorów i nauczycieli.