OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko konsultanta/doradcy

1.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno–Hotelarskich

Maria
Wajgner

2.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług

Małgorzata
Sienna

 

3.

Technikum nr 3

Agnieszka
Mikina
Donata
Andrzejczak

4.

Zespół Szkół Gastronomicznych

Barbara
Kapruziak

5.

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 5

Donata
Andrzejczak

6.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Danuta
Urbaniak

7.

Zespół Szkół Samochodowych

Jadwiga
Morawiec

8.

Zespół Szkół Politechnicznych

Grażyna
Adamiec

9.

Zespół Szkół Elektroniczno-Informatycznych

Ryszard
Zankowski

10.

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Maria
Michalak

11.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych

Joanna
Orda

12.

Zespół Szkół Budowlano-Technicznych

Maria
Stompel

13.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Joanna
Orda

 

14.

Zespół Szkół Poligraficznych

Donata
Andrzejczak

15.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Maria
Michalak

16.

Zespół Szkół Edukacji Technicznej

Maria
Stompel

17.

Zespół Szkół Rzemiosła

 

Małgorzata
Redlicka
Jarosław
Koludo

18.

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Jadwiga
Morawiec

19.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Maria
Michalak

20.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1

Krzysztof
Makowski

21.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 6

Hanna
Jastrzębska-Gzella