OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko konsultanta/doradcy

1.

Zespół Szkół Ekonomiczno -Turystyczno – Hotelarskich

Maria Wajgner

2.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług

Anna Gnatkowska

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Agnieszka Mikina

4.

Zespół Szkół Gastronomicznych

Barbara Kapruziak

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Donata Andrzejczak

6.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Danuta Urbaniak

7.

Zespół Szkół Samochodowych

Jadwiga Morawiec

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

Grażyna Adamiec

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10

Ryszard Zankowski

10.

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Maria Michalak

11.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych

Joanna Orda

12.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15

Maria Stompel

13.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Grażyna Adamiec

14.

Zespół Szkół Poligraficznych

Donata Andrzejczak

15.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19

Maria Michalak

16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20

Maria Stompel

17.

Zespół Szkół Rzemiosła

Małgorzata Redlicka

18.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 22

Joanna Orda

19.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Maria Michalak

20.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1

Krzysztof Makowski

21.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 6

Hanna Jastrzębska-Gzella