OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

OPIEKA NAD SZKOŁAMI ZAWODOWYMI

Lp.

Szkoła

Imię i nazwisko konsultanta/doradcy

1.

Zespół Szkół Ekonomiczno-Turystyczno–Hotelarskich

Maria
Wajgner

2.

Zespół Szkół Ekonomii i Usług

Jolanta
Trawczyńska-Markiewicz

3.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3

Agnieszka
Mikina

4.

Zespół Szkół Gastronomicznych

Barbara
Kapruziak

5.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5

Donata
Andrzejczak

6.

Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego

Danuta
Urbaniak

7.

Zespół Szkół Samochodowych

Jadwiga
Morawiec

8.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9

Grażyna
Adamiec

9.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 10

Ryszard
Zankowski

10.

Zespół Szkół Przemysłu Mody

Maria
Michalak

11.

Zespół Szkół Geodezyjno-Technicznych

Joanna
Orda

12.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 15

Maria
Stompel

13.

Zespół Szkół Techniczno-Informatycznych

Grażyna
Adamiec

14.

Zespół Szkół Poligraficznych

Donata
Andrzejczak

15.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 19

Maria
Michalak

16.

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20

Maria
Stompel

17.

Zespół Szkół Rzemiosła

Małgorzata
Redlicka

18.

Zespół Szkół Samochodowych i Mechatronicznych

Joanna
Orda

19.

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych nr 2

Maria
Michalak

20.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 1

Krzysztof
Makowski

21.

Specjalny Ośrodek Szkolno– Wychowawczy nr 6

Hanna
Jastrzębska-Gzella