Kontakt


 

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego
OŚRODEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO i USTAWICZNEGO
ul. Kopcińskiego 29, 90-142 Łódź

tel.: 42 678 69 83
faks: 42 678 07 98