KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

Wykaz konkursów zawodowych i wynalazczych organizowanych w bieżącym roku szkolnym przez Pracownię Edukacji Zawodowej. Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.wckp.lodz.pl

L.p.

Tytuł konkursu

Adresaci

Zasięg terytorialny

Główny organizator

1.

III Konkurs Wojewódzki Twórczości Technicznej Uczniów "Mistrz techniki to ja"

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego

wojewódzki

Donata
Andrzejczak

2.

VIII Konkurs zawodowy
z podstaw elektrotechniki
Szkolna Liga Elektryki
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie szkół zawodowych województwa łódzkiego

wojewódzki

Maria
Stompel

3.

VII Konkurs Mechatroniczny
„Szkolna Liga Mechatroniki”
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych z włączeniem Pabianic, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Koluszek

łódzki

Ryszard
Zankowski

4.

XXIV Konkurs Zawodowy „Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych”
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych z włączeniem Pabianic, Zgierza, Zduńskiej Woli, Rawy Mazowieckiej, Koluszek

wojewódzki

Ryszard
Zankowski

5.

Co wiem o mechatronice?

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach niemechatronicznych (I kategoria) i uczniowie gimnazjów (II kategoria)

łódzki

Joanna
Orda

Jadwiga
Morawiec

6.

Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości na złożenie tematu racjonalizatorskiego do rozwiązania

Uczniowie i nauczyciele przedmiotów zawodowych wszystkich szkół zawodowych województwa łódzkiego

łódzki

Joanna
Orda

7.

XII Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

wojewódzki

Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

8.

IV Konkurs
Lider wdrażania edukacji normalizacyjnej w szkołach ponadgimnazjalnych

Szkoły ponadgimnazjalne

wojewódzki

Donata
Andrzejczak


Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia zą zamieszczone na stronie www.wckp.lodz.pl