KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

KONKURSY ZAWODOWE I WYNALAZCZE

Wykaz konkursów zawodowych i wynalazczych organizowanych w bieżącym roku szkolnym.
Regulaminy konkursów oraz karty zgłoszenia zostaną zamieszczone na stronie www.wckp.lodz.pl

Tytuł konkursu

Adresaci

Zasięg terytorialny

Główny organizator

IX Konkurs zawodowy
z podstaw elektrotechniki
Szkolna Liga Elektryki
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie szkół zawodowych województwa łódzkiego

wojewódzki

Maria
Stompel

VIII Konkurs Mechatroniczny
Szkolna Liga Mechatroniki
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych z włączeniem Pabianic, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Koluszek

łódzki

Ryszard
Zankowski

XXV Konkurs Zawodowy Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych
pod patronatem OŁ SEP

Uczniowie łódzkich szkół ponadgimnazjalnych z włączeniem Pabianic, Zgierza, Zduńskiej Woli, Rawy Mazowieckiej, Koluszek

łódzki

Ryszard
Zankowski

Co wiem o mechatronice?

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych kształcących się w zawodach niemechatronicznych (I kategoria) i uczniowie gimnazjów (II kategoria)

łódzki

Joanna
Orda

Jadwiga
Morawiec

Konkurs wynalazczy
Najlepsza tematyczna ankieta wynalazczości

Uczniowie szkół zawodowych

łódzki

Joanna
Orda

XIII Turniej Wiedzy Ekonomicznej

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

wojewódzki

Maria Wajgner
Agnieszka Mikina

II Interdyscyplinarny Konkurs
Wiedzy z Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

Praca nie szkodzi

Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych

łódzki

Izabela
Rosiak