100 LECIE ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ

„Jak obchodzono stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę w łódzkich szkołach zawodowych?ˮ - publikacja

 

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI - ZESZYT 21

Mija kolejny rok katalogowania dobrych praktyk szkół i placówek oświatowych. To właśnie w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego powstał pomysł tworzenia i wydawania Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

 

WZORY KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

 

Informacja dotycząca wykorzystywania materiałów przesłanych do publikacji Katalogu dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji oraz na stronie internetowej ŁCDNiKP.

 

 

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

 

 

Pracownia Edukacji Zawodowej ma na celu działanie na rzecz podniesienia jakoścI procesów edukacyjnych, w szczególności poprzez wspieranie szkół i placówek zawodowych w realizacji ich zadań.

OFERTA NA WAKACJE

 

 

Oferta Ośrodka Kształcenia Zawodowego I Ustawicznego
doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego
od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI


Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 19
Katalog dobrych praktyk w edukacji - zeszyt 20

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji -
prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Podstawowej

Katalog dobrych praktyk w edukacji -
prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań -
Akademia Twórczego Dyrektora Szkoły 
Zawodowej

BIULETYN TECHNICZNO-INFORMACYJNY

 

  Zachęcamy do zapoznania się z artykułem prezentującym wyniki
    IV Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz Techniki To Ja"
    odbywającego się pod patronatem honorowym
    Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZAWODOWYCH

  

Podsumowanie konkursów zorganizowanych
   przez Pracownię Edukacji Zawodowej ŁCDNiKP
   w roku szkolnym 2017/2018.

II INTERDYSCYPLINARNY KONKURS WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

  Wyniki konkursu adresowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego,
  zorganizowanego przez Pracownię BHP i Ergonomii ŁCDNiKP
  oraz Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS