MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

  Pracownia Edukacji Zawodowej
  zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów

  szkół podstawowych na spotkanie
  w Regionalnym Ośrodku
  Edukacji Mechatronicznej.

WYKAZ DOBRYCH PRAKTYK

 

Zaktualizowane trzecie wydanie publikacji „Wykaz dobrych praktyk. Zestawienie za lata 2013-2017ˮ. Przedstawiono w nim spis dobrych  praktyk w edukacji opublikowanych w szesnastu zeszytach katalogu. 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

 

  Katalog dobrych praktyk w edukacji.
  Prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół
  i placówek oświatowych.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszystkim Pracownikom oświaty życzymy
spokojnej i satysfakcjonującej pracy
w rozpo
czynającym się roku szkolnym 2017/2018.

Zespół Konsultantów Pracowni Edukacji Zawodowej

REFORMA OŚWIATY 2017

Oferta Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania do wdrożenia zmian w systemie i strukturze szkolnictwa zawodowego od 1 września 2017 r.

REFORMA OŚWIATY 2017

Szanowni Państwo, przypominamy, że w Pracowni Edukacji Zawodowej funkcjonuje Punkt Konsultacyjny. Nauczyciele konsultanci udzielają wsparcia dotyczącego wdrażania reformy edukacji.

NOWA OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2017/2018

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza do współpracy nad organizacją kształcenia praktycznego uczniów w roku szkolnym 2017/2018 w różnych obszarach zawodowych, między innymi, takich jak: mechatronika, robotyka, elektronika, energoelektronika, elektronika samochodowa, komputerowe wspomaganie projektowania, bhp i ergonomia.

ZNALEŹLIŚMY MISTRZÓW TECHNIKI!

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego wystartowali 30 marca w finale III Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”.

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE GALA FINAŁOWA

16 marca 2017 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2016”. Była to piąta edycja Konkursu stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

WIZYTA Z FRANCJI

Gościliśmy przedstawicieli Izby Rzemieślniczej i Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Francji z regionu Oksytanii.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS