CO WIEM O MECHATRONICE?

Konkurs dla uczniów szkół podstawowych Co wiem o mechatronice?. Konkurs ma na celu inspirowanie uczniów do poszerzania wiedzy o mechatronice, łączącej wiele dziedzin, w tym: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w lutym 2020 roku wydało 25. zeszyt Katalogu dobrych praktyk w edukacji.

PREZENTACJE DOROBKU EDUKACYJNEGO NAUCZYCIELI

Prezentacje dorobku edukacyjnego nauczycieli. Zeszyt 1
„Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii nr 4 w Łodzi – innowacje oraz bezpieczeństwo nauki i wychowania”.

NORMALIZACJA WOKÓŁ NAS I DLA NAS

Konkurs dla uczniów pod patronatem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Normalizacja wokół nas i dla nas.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

SEMINARIUM

Seminarium dla nauczycieli kształcenia zawodowego branży informatycznej.

EDUKACYJNE ZAJĘCIA POZASZKOLNE

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów, nauczycieli, uczniów szkół podstawowych  na edukacyjne zajęcia pozaszkolne w Regionalnym Ośrodku Edukacji Mechatronicznej.

WARSZTATY METODYCZNE

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie ukształtowanie umiejętności planowania lekcji otwartej oraz opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami aktywizującymi.

ROK SZKOLNY 2019/2020

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY W NOWYM ROKU SZKOLNYM

WYNIKI KONKURSU

Wyniki III INTERDYSCYPLINARNEGO KONKURSU WIEDZY Z BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Praca nie szkodzi

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS