WSPÓŁCZESNE WYZWANIA DLA SZKÓŁ ZAWODOWYCH WSZYSTKICH BRANŻ

  

   Konferencja organizowana przez Łódzkie Centrum
   Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.
   Możliwość spotkania z przedstawicielami edukacji
   zawodowej oraz wymiany doświadczeń
   podczas spotkań branżowych.

EUROPEJSKI TYDZIEŃ UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH

  

   Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych
   to inicjatywa Komisji Europejskiej,
   która ma na celu promocję kształcenia
   i szkolenia zawodowego.

NOWE WYZWANIA - NOWA OFERTA - NOWE MOŻLIWOŚCI

Wybrane zagadnienia przedstawione podczas Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych 10.10.2017

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza dyrektorów i kierowników kształcenia zawodowego do aktywnego uczestnictwa w Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych.

TO SIĘ (S)PODOBA!

Zaproszenie na konsultację grupową pt. To się (s)podoba! - jak zaprezentować dobrą praktykę w „Katalogu dobrych praktykˮ.

MECHATRONIK ZAWÓD Z PRZYSZŁOŚCIĄ

 

  Pracownia Edukacji Zawodowej
  zaprasza dyrektorów, nauczycieli i uczniów

  szkół podstawowych na spotkanie
  w Regionalnym Ośrodku
  Edukacji Mechatronicznej.

WYKAZ DOBRYCH PRAKTYK

 

Zaktualizowane trzecie wydanie publikacji „Wykaz dobrych praktyk. Zestawienie za lata 2013-2017ˮ. Przedstawiono w nim spis dobrych  praktyk w edukacji opublikowanych w szesnastu zeszytach katalogu. 

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

 

  Katalog dobrych praktyk w edukacji.
  Prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół
  i placówek oświatowych.

ROK SZKOLNY 2017/2018

Wszystkim Pracownikom oświaty życzymy
spokojnej i satysfakcjonującej pracy
w rozpo
czynającym się roku szkolnym 2017/2018.

Zespół Konsultantów Pracowni Edukacji Zawodowej

REFORMA OŚWIATY 2017

Oferta Ośrodka Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego doskonalenia dla nauczycieli kształcenia zawodowego w zakresie przygotowania do wdrożenia zmian w systemie i strukturze szkolnictwa zawodowego od 1 września 2017 r.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS