WYNIKI VIII KONKURSU SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

10 marca 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał VIII Konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI. Został on zorganizowany przez ŁCDNiKP we współpracy ze szkołami zawodowymi pod patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół i placówek oświatowych.

REGIONALNA KONFERENCJA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

2 marca 2017 roku w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4 odbyła się Regionalna Konferencja pt. „Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym - dobre praktykiˮ zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

REGIONALNA KONFERENCJA MECHATRONICZNA

24 lutego 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się Regionalna Konferencja Mechatroniczna „IV Rewolucja Przemysłowa. Mechatronika w praktyce szkolnejˮ, zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

VII FINAŁ KONKURSU ZAWODOWIEC

17.02.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu ZAWODOWIEC 2017.

ENERGOOSZCZĘDNE I NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Zaproszenie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w seminarium.

III KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Konkurs dla kreatywnych. KTO MOŻE ZOSTAĆ MISTRZEM TECHNIKI?

ŁÓDZKA SIEĆ KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Informacja o seminarium dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego.

PO KONFERENCJI

10 października 2016 roku odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących komisji przedmiotów zawodowych oraz nauczycieli kształcenia zawodowego „Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego. Kształcenie zawodowe dla rynku pracy”.

AKADEMIA POMIARU DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ ZAWODOWYCH

Uczymy się uczyć, czyli zadania nauczyciela wspierającego uczącego się w przygotowaniudo egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Warsztaty metodyczne, których celem jest wypracowanie materiałów wspomagających ucznia w przygotowaniu do sprawdzianów szkolnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS