PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ ZESPOŁÓW METODYCZNYCH NAUCZYCIELI

Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I DOSKONALĄCYCH

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących komisji przedmiotów zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję „Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego”. „Rok Otwartej Szkoły”.

ROK SZKOLNY 2015/2016

                Rok Otwartej Szkoły

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od dwóch lat wydaje publikację „Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji” oraz czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”. Jest ona miejscem gdzie szkoły pokazują, nad czym pracują i jak się wspierają.

I JUŻ WAKACJE ...

Dziękujemy Dyrektorom szkół i placówek, Nauczycielom, Rodzicom za całoroczną współpracę na rzecz jakościowego rozwoju edukacji, w roku szczególnym dla szkół zawodowych - ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW.

PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

15 czerwca 2015 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZAWODOWYCH

Podsumowanie Konkursów zawodowych zorganizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Pracownię Edukacji Zawodowej.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych w roku szkolnym 2014/2015.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Szkolna Liga Mechatroniki w roku szkolnym 2014/2015.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS