ZAPROSZENIE NA FINAŁ "SZKOLNEJ LIGI ELEKTRYKI"

Zaproszenie dla szkolnych koordynatorów Konkursu zawodowego z podstaw elektrotechniki SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI oraz zgłoszonych do finału uczniów – laureatów etapu szkolnego Konkursu.

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli. Dobre praktyki kształcenia zawodowego, modułowego i dualnego.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „NORMALIZACJA W SZKOLE”

11 marca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”, pod hasłem Normy wyrównują szanse. Organizatorem Konferencji jest Polski Komitet Normalizacyjny i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

KURS METODYCZNY DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zaproszenie dla wszystkich nauczycieli organizujących proces kształcenia zawodowego do udziału w 20-godzinnym kursie metodycznym „Organizowanie procesu uczenia się - metody aktywizujące w kształceniu zawodowym”.

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2014”. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

OD ZIARENKA DO BOCHENKA

Publikacja podsumowująca projekt "Od ziarenka do bochenka" doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych.

I KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH

Zaproszenie dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazalnych województwa łódzkiego do udziału w I KONKURSIE TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH.

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

Zaproszenie dla wszystkich nauczycieli kształcenia zawodowego wykorzystujących metodę projektu w pracy z uczniem do udziału w II Konkursie "NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW".

NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171, odbyły się zajęcia modelowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

MECHATRONIKA W PRAKTYCE

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych do do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS