WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących komisji przedmiotów zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję „Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego”. „Rok Otwartej Szkoły”.

ROK SZKOLNY 2015/2016

                Rok Otwartej Szkoły

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od dwóch lat wydaje publikację „Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji” oraz czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”. Jest ona miejscem gdzie szkoły pokazują, nad czym pracują i jak się wspierają.

I JUŻ WAKACJE ...

Dziękujemy Dyrektorom szkół i placówek, Nauczycielom, Rodzicom za całoroczną współpracę na rzecz jakościowego rozwoju edukacji, w roku szczególnym dla szkół zawodowych - ROKU SZKOŁY ZAWODOWCÓW.

PODSUMOWANIE RUCHU INNOWACYJNEGO W EDUKACJI

15 czerwca 2015 roku w Sali Lustrzanej Muzeum Miasta Łodzi odbyło się uroczyste Podsumowanie Ruchu Innowacyjnego w Edukacji w roku szkolnym 2014/2015.

PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZAWODOWYCH

Podsumowanie Konkursów zawodowych zorganizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Pracownię Edukacji Zawodowej.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych w roku szkolnym 2014/2015.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Szkolna Liga Mechatroniki w roku szkolnym 2014/2015.

CZWARTY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „ŁÓDŹ NA MORZU WYOBRAŹNI”

Czwarty Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Łódź na morzu wyobraźni” pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.

SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

Wyniki konkursu zawodowego SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2014/2015.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS