FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH

FORUM DYREKTORÓW SZKÓŁ ZAWODOWYCH
Nowy rok szkolny – nowe wyzwania

Pracownia Edukacji Zawodowej Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego serdecznie zaprasza dyrektorów i kierowników kształcenia zawodowego do aktywnego uczestnictwa w Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych.

Zapraszamy na pierwsze w roku szkolnym 2017/2018  spotkanie w ramach forum –  konferencję „Nowy rok szkolny- nowe wyzwania”, która odbędzie się we wtorek 10 października 2017 r. w ŁCDNiKP przy ul. Kopcińskiego 29 sala 310. Początek spotkania – godz. 13.00.

Tematyka konferencji:

·  Egzaminy zawodowe od września 2017 r.

·  Nowa oferta to nowe możliwości - prezentacja oferty Ośrodka Kształcenia  Zawodowego i Ustawicznego

·  Konkursy zawodowe dla uczniów i nauczycieli w roku szkolnym 2017/2018

·  Dobre praktyki łódzkich szkół  w edukacji zawodowej

·  Planowanie działań  Forum Dyrektorów Szkół Zawodowych

Zainteresowanych Państwa uprzejmie prosimy o zgłaszanie się drogą elektroniczną do dnia 9.10.2017 r. http://ecentrum2.wckp.lodz.pl/zgloszenia

Opracowała:
Joanna Orda

Załączniki: