ZNALEŹLIŚMY MISTRZÓW TECHNIKI!

Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z województwa łódzkiego wystartowali 30 marca w finale III Konkursu Twórczości Technicznej „Mistrz techniki to ja”.

ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE GALA FINAŁOWA

16 marca 2017 r. w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2016”. Była to piąta edycja Konkursu stanowiąca kontynuację działań związanych z wyróżnieniem pracodawców wspierających szkoły prowadzone przez Miasto Łódź. Organizatorem Konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

WIZYTA Z FRANCJI

Gościliśmy przedstawicieli Izby Rzemieślniczej i Ośrodków Doskonalenia Zawodowego z Francji z regionu Oksytanii.

WYNIKI VIII KONKURSU SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

10 marca 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbył się finał VIII Konkursu SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI. Został on zorganizowany przez ŁCDNiKP we współpracy ze szkołami zawodowymi pod patronatem Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Katalog dobrych praktyk w edukacji - prezentacja proinnowacyjnych rozwiązań szkół i placówek oświatowych.

REGIONALNA KONFERENCJA SZKÓŁ ZAWODOWYCH

2 marca 2017 roku w Hali EXPO Międzynarodowych Targów Łódzkich, al. Politechniki 4 odbyła się Regionalna Konferencja pt. „Współdziałanie szkół zawodowych z otoczeniem edukacyjnym - dobre praktykiˮ zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. 

REGIONALNA KONFERENCJA MECHATRONICZNA

24 lutego 2017 roku w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego odbyła się Regionalna Konferencja Mechatroniczna „IV Rewolucja Przemysłowa. Mechatronika w praktyce szkolnejˮ, zorganizowana przez Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego - Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego.

 

VII FINAŁ KONKURSU ZAWODOWIEC

17.02.2017 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie wojewódzkiego konkursu ZAWODOWIEC 2017.

ENERGOOSZCZĘDNE I NOWOCZESNE BUDOWNICTWO

Zaproszenie dla nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w seminarium.

III KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Konkurs dla kreatywnych. KTO MOŻE ZOSTAĆ MISTRZEM TECHNIKI?

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS