SZKOŁA PROJEKTÓW

W ramach działań edukacyjno-organizacyjnych związanych z tworzeniem w ŁCDNiKP SZKOŁY PROJEKTÓW, nauczyciele Pracowni Kształcenia Praktycznego opracowali publikację zawierającą propozycje zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektów.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą do udziału w seminarium poświęconemu tematyce odnawialnych źródeł energii.

GALA FINAŁOWA

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.

EDUKACJA MEDIALNA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zapraszamy nauczycieli na godzinny wykład "Edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci - praktyka dla nauczycieli" połączony z prezentacją. Konferencja odbędzie się w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.

II KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Pracownia Edukacji Zawodowej organizuje Konkurs TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

CZY WIESZ CO JESZ?

Lekcja modelowa: Czy wiesz co jesz?... czyli kuchnia to wielkie laboratorium chemiczne - badamy wybrane produkty żywnościowe. Zapraszamy w dniu 10 marca 2016r.(czwartek) nauczycieli chemii i biologii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do obserwacji lekcji modelowej przygotowanej przez Panią Dorotę Woźniak - wieloletniego i doświadczonego nauczyciela chemii w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ul. Prożka 3/5 zaprasza uczniów gimnazjów oraz ich rodziców na „Drzwi Otwarte” 12 marca br. (sobota) w godzinach 9.00-14.00.

ZAWODOWIEC 2016

5.02.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ul. Warecka 41, miało miejsce rozstrzygnięcie 6 edycji wojewódzkiego konkursu ZAWODOWIEC.

EDUKACJA MEDIALNA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – PRAKTYKA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy Państwa 18 marca 2016 roku o godzinie 12.00 do Hali Expo MTŁ Łódź, al. Politechniki 4, sala B na godzinny wykład Edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci – praktyka dla nauczycieli połączony z prezentacją. Konferencja odbędzie się w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

8 stycznia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS