DRZWI OTWARTE

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów gimnazjów wraz z rodzicami na Otwarte Drzwi Pracowni do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej w Łodzi, Al. Politechniki 38. Spotkanie odbędzie się 3 czerwca 2016 roku w godzinach 16.00-18.00.

"NASZA EKO-PRACOWNIA” - PISANIE WNIOSKÓW O DOTACJĘ

Konferencja „Nasza Eko-pracownia” - pisanie wniosków o dotację z dziedziny edukacji ekologicznej do ogłoszonego konkursu przez WFOŚiGW w Łodzi.

SZKOŁA PROJEKTÓW

W ramach działań edukacyjno-organizacyjnych związanych z tworzeniem w ŁCDNiKP SZKOŁY PROJEKTÓW, nauczyciele Pracowni Kształcenia Praktycznego opracowali publikację zawierającą propozycje zajęć edukacyjnych prowadzonych metodą projektów.

DOBRE PRAKTYKI W ZAKRESIE WYKORZYSTYWANIA NOWYCH TECHNOLOGII

Zaproszenie dla nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wraz z młodzieżą do udziału w seminarium poświęconemu tematyce odnawialnych źródeł energii.

GALA FINAŁOWA

10 marca 2016 r., o godzinie 11.00 w Muzeum Miasta Łodzi odbyła się Gala Finałowa Konkursu „Pracodawca Kreujący i Wspierający Edukację 2015”.

EDUKACJA MEDIALNA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI

Zapraszamy nauczycieli na godzinny wykład "Edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci - praktyka dla nauczycieli" połączony z prezentacją. Konferencja odbędzie się w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.

II KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA

Pracownia Edukacji Zawodowej organizuje Konkurs TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ – MISTRZ TECHNIKI TO JA. Adresatem konkursu są uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych województwa łódzkiego.

CZY WIESZ CO JESZ?

Lekcja modelowa: Czy wiesz co jesz?... czyli kuchnia to wielkie laboratorium chemiczne - badamy wybrane produkty żywnościowe. Zapraszamy w dniu 10 marca 2016r.(czwartek) nauczycieli chemii i biologii z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do obserwacji lekcji modelowej przygotowanej przez Panią Dorotę Woźniak - wieloletniego i doświadczonego nauczyciela chemii w Zespole Szkół Przemysłu Spożywczego.

DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ul. Prożka 3/5 zaprasza uczniów gimnazjów oraz ich rodziców na „Drzwi Otwarte” 12 marca br. (sobota) w godzinach 9.00-14.00.

ZAWODOWIEC 2016

5.02.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ul. Warecka 41, miało miejsce rozstrzygnięcie 6 edycji wojewódzkiego konkursu ZAWODOWIEC.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS