OFERTA NA WAKACJE

  OFERTA OŚRODKA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO
DOSKONALENIA DLA NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO
od 1 lipca do 31 sierpnia 2018 r.

TEMAT

FORMA

DATA

GODZINA

ORGANIZATOR

MIEJSCE

Zmiany w systemie kształcenia zawodowego od 1 września 2018 r.

konsultacje grupowe

04.07.2018

10:00-13:00

Donata Andrzejczak

ŁCDNIKP, sala 3

03.07.2018

10:00-13:00

Barbara Kapruziak

ŁCDNIKP, sala 2

31.08.2018

10:00-13:00

Barbara Kapruziak

ŁCDNIKP, sala 7

29.08.2018

10:00-13:00

Donata Andrzejczak

ŁCDNIKP, sala 3

Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych do 2020 roku

konsultacje grupowe

04.07.2018

10:00-13:00

Barbara Kapruziak

ŁCDNIKP, sala 2

Dostosowanie dokumentacji szkolnej do zmian w strukturze szkolnictwa zawodowego i zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

05.07.2018

10:00-13:00

Donata Andrzejczak

ŁCDNIKP, sala 3

06.07.2018

10:00-13:00

Barbara Kapruziak

ŁCDNIKP, sala 2

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w obszarze administracyjno usługowym zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

03.07.2018

10:00-13:00

Donata Andrzejczak

ŁCDNIKP, sala 3

28.08.2018

10:00-13:00

Donata Andrzejczak

ŁCDNIKP, sala 3

Organizowanie pracy nauczyciela techniki i wychowania komunikacyjnego w kontekście wdrażania nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego

konsultacje grupowe

29.08.2018

10:00-12:00

Krzysztof Makowski

Łódź,
ul. Franciszkańska 137

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w branży spożywczo – gastronomicznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

03.07.2018

10:00-13:00

Jadwiga Morawiec

ŁCDNIKP, sala 2

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w branży elektryczno-elektroniczno-energetycznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

31.08.2018

12:00-15:00

Maria Stompel

ŁCDNIKP, sala 3

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w branży motoryzacyjnej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

28.08.2018

12.00-15.00

Joanna Orda

ŁCDNIKP, sala 6

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w branży geodezyjnej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

27.08.2018

12.00-15.00

Joanna Orda

ŁCDNIKP, sala 6

Analiza nowej podstawy programowej kształcenia w zawodach w zakresie przedmiotów mechatronicznych i elektronicznych

konsultacje grupowe

30.08.2018

10:00-13:00

Ryszard Zankowski

ŁCDNIKP, sala 7

Organizowanie pracy nauczyciela kształcenia zawodowego w branży informatycznej zgodnie z nową podstawą programową kształcenia w zawodach

konsultacje grupowe

03.07.2018

10:00-13:00

Danuta Urbaniak

ŁCDNIKP, sala 3

Metodyka pracy nauczycieli – edukatorów kształcenia w zakresie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz edukacji dla bezpieczeństwa, skierowana na rozwój twórczych umiejętności uczniów, z uwzględnieniem bezpiecznych zachowań

konsultacje grupowe

18.07.2018

10:00-16:00

Zdzisław Anglart, Izabela Rosiak

Łódź,
ul. Franciszkańska 137

27.07.2018

10:00-16:00

6.08.2018

10:00-16:00

22.08.2018

10:00-16:00