ROK SZKOLNY 2018/2019

ROK SZKOLNY 2018/2019

Pracownia Edukacji Zawodowej ma na celu działanie na rzecz podniesienia jakoścI procesów edukacyjnych, w szczególności
poprzez wspieranie szkół i placówek zawodowych w realizacji ich zadań.

 

 

Nauczyciele konsultanci koncentrują się na:

 • wspieraniu rozwoju uczących się,
 • wspieraniu szkół we wdrażaniu modelu kształcenia modułowego-zadaniowego,
 • wspieraniu nauczycieli w przygotowaniu uczących się do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie,
 • popularyzowaniu aktywizujących metod pracy poprzez przygotowanie poradników metodycznych,
 • wytwarzaniu innowacyjnych rozwiązań organizacyjno-metodycznych we współpracy ze szkołami zawodowymi,
 • wspieraniu nauczycieli w wykorzystaniu nowych technologii informacyjnych w procesach uczenia się i doskonalenia pracy,
 • wspieraniu szkół w modernizacji kształcenia zawodowego wynikającego z podstawy programowej kształcenia w zawodzie,
 • upowszechnianiu osiągnięć uczniów, nauczycieli i szkół poprzez prezentacje dobrych praktyk w różnych obszarach edukacyjnych, organizację konkursów zawodowych i wynalazczych,
 • wdrażaniu edukacji normalizacyjnej do szkół,
 • upowszechnianiu edukacji mechatronicznej poprzez prezentacje nowoczesnych stanowisk techniczno-dydaktycznych Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej (ROEM),
 • upowszechnianiu współpracy pracodawców ze szkołami i Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego,
 • promowaniu kształcenia zawodowego.

 

Zespół nauczycieli konsultantów Pracowni Edukacji Zawodowej