PODSUMOWANIE KONKURSÓW ZAWODOWYCH

Podsumowanie Konkursów zawodowych zorganizowanych w roku szkolnym 2014/2015 przez Pracownię Edukacji Zawodowej.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Najlepsza praca modelowo-konstrukcyjna w szkołach elektrycznych i elektronicznych w roku szkolnym 2014/2015.

WYNIKI KONKURSU

Wyniki konkursu Szkolna Liga Mechatroniki w roku szkolnym 2014/2015.

CZWARTY PRZEGLĄD TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH „ŁÓDŹ NA MORZU WYOBRAŹNI”

Czwarty Przegląd Twórczości Artystycznej Uczniów Szkół Gimnazjalnych „Łódź na morzu wyobraźni” pod patronatem Prezydenta Miasta Łodzi, Łódzkiego Kuratora Oświaty, Łódzkie Stowarzyszenie Pomocy Szkole, Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zorganizowany przez Zespół Szkół Ekonomii i Usług w Łodzi.

SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI

Wyniki konkursu zawodowego SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2014/2015.

GALA PODSUMOWUJĄCA KONKURSY

Podsumowania konkursów zawodowych zorganizowanych przez Pracownię Edukacji Zawodowej w roku szkolnym 2014/2015.

FINAŁ OGÓLNOŁÓDZKIEGO KONKURSU "ZAWODOWIEC 2015"

Już po raz piąty odbył się, organizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka J. Piłsudskiego, finał ogólnołódzkiego konkursu Zawodowiec 2015. Konkurs adresowany jest do gimnazjalistów, którzy przedstawiają w wybrany przez siebie sposób zawód, o którym marzą, który najbardziej ich fascynuje, który chcieliby w przyszłości wykonywać.

ZAPROSZENIE NA FINAŁ "SZKOLNEJ LIGI ELEKTRYKI"

Zaproszenie dla szkolnych koordynatorów Konkursu zawodowego z podstaw elektrotechniki SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI oraz zgłoszonych do finału uczniów – laureatów etapu szkolnego Konkursu.

SEMINARIUM DLA DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI

Seminarium dla dyrektorów i nauczycieli. Dobre praktyki kształcenia zawodowego, modułowego i dualnego.

IV OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA „NORMALIZACJA W SZKOLE”

11 marca 2015 r. w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, odbędzie się IV Ogólnopolska Konferencja „Normalizacja w szkole”, pod hasłem Normy wyrównują szanse. Organizatorem Konferencji jest Polski Komitet Normalizacyjny i Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego. Do udziału w Konferencji zapraszamy dyrektorów placówek oświatowych, nauczycieli oraz pracowników organów prowadzących i organów sprawujących nadzór pedagogiczny z terenu całego kraju.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS