ŁÓDZKIE ŁABĘDZIE

Zaproszenie do udziału w III edycji konkursu na wybór „Pracodawcy Kreującego i Wspierającego Edukację 2014”. Organizatorem konkursu jest Prezydent Miasta Łodzi we współpracy z Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.

OD ZIARENKA DO BOCHENKA

Publikacja podsumowująca projekt "Od ziarenka do bochenka" doskonalenie nauczycieli szkół zawodowych.

I KONKURS TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH

Zaproszenie dla wszystkich uczniów szkół ponadgimnazalnych województwa łódzkiego do udziału w I KONKURSIE TWÓRCZOŚCI TECHNICZNEJ UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMAZJALNYCH.

NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW

Zaproszenie dla wszystkich nauczycieli kształcenia zawodowego wykorzystujących metodę projektu w pracy z uczniem do udziału w II Konkursie "NAJLEPSZY SCENARIUSZ ZAJĘĆ PROWADZONYCH METODĄ PROJEKTÓW".

NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171, odbyły się zajęcia modelowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

MECHATRONIKA W PRAKTYCE

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych do do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

OPRACOWANIE TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich nauczycieli organizujących proces kształcenia zawodowego do udziału w 20 godzinnych warsztatach: OPRACOWANIE TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO.

NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Jak wykorzystać nowoczesne techniki w kształceniu zawodowym? Jak ciekawie zorganizować zajęcia dydaktyczne? Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo na zajęciach modelowych przeznaczonych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

METODY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ UCZĄCYCH SIĘ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Zaproszenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w kursie metodycznym.

PROJEKT: ENERGETYCZNY NAUCZYCIEL

Nabór do II edycji szkoleniowej projektu realizowanego przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii (lider projektu) oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (partner).

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS