EDUKACJA NORMALIZACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

II Konkurs LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.

VI KONKURS Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI "SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI"

Dostępny Regulamin Konkursu z podstaw elektrotechniki "SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI" oraz karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Przewodniczący Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego Janusz Moos oraz dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA Joanna Miller Stępień zapraszają dyrektorów szkół kształcenia zawodowego na konferencję KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ.

PREZENTACJA I RELACJA: KSZTAŁCENIE MODUŁOWE-ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁCDNiKP

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE-ZADANIOWE W EDUKACJI MECHATRONICZNEJ W ŁCDNiKP. Konferencja dla dyrekcji, nauczycieli i rodziców ZSP nr 22.

AKADEMIA POMIARU

Zapraszamy do udziału w warsztatach metodycznych dotyczących doskonalenia umiejętności oceniania kształtującego oraz wypracowania przez nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych materiałów dydaktycznych wspomagających przygotowanie uczących się do sprawdzianów szkolnych i egzaminu zewnętrznego.

KOMUNIKAT: WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.„ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW”

Komunikat nr 2: Relacja i rekomendacja Konferencji „WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW” zorganizowanej przez Pracownię Edukacji Zawodowej, która odbyła się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 16 września 2014 r.

ENERGETYCZNY NAUCZYCIEL

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu: Energetyczny nauczyciel - kursy doskonalące dla nauczycieli szkół zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w zakresie systemów energetyki odnawialnej i budownictwa energooszczędnego.

PREZENTACJA: WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO.„ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW”

Prezentacja z konferencji: „WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW” zorganizowanej przez Pracownię Edukacji Zawodowej, która odbyła się w Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego 16 września 2014 r.

NORMALIZACJA I JA

NORMALIZACJA I JA - III OGÓLNOPOLSKI KONKURS DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Dostępność dla wszystkich – czyli świat bez barier. Troska o niepełnosprawnych jest troską o nas wszystkich! Jak normy mogą pomóc?

SPOTKANIE ZESPOŁU METODYCZNEGO DS. EDUKACJI O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII I BADAŃ ELEMENTÓW ŚRODOWISKA

Zaproszenie dla nauczycieli do udziału w spotkaniu metodycznym.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS