ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby doskonalić umiejętności metodyczne, podnieść jakość swojej pracy, podzielić się doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Jak zorganizować proces kształcenia, aby przygotować uczniów do aktywności na rynku pracy i potwierdzania kwalifikacji zawodowych? To pytanie, zadają sobie nauczyciele, którzy chcą organizować ciekawe i efektywne zajęcia dydaktyczne. Aby oderwać się od rutyny, zyskać nowe spojrzenie na możliwość organizowania zajęć i wymienić doświadczenia (uwagi) z innymi nauczycielami, przyjdź na 20 godzinny kurs metodyczny ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ.

REKOMENDACJA KONFERENCJI

Rekomendacja Konferencji: WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK OTWARTEJ SZKOŁY.

WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK OTWARTEJ SZKOŁY

Prezentacja z Konferencji: Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego. Rok Otwartej Szkoły.

IV Ogólnopolski Konkurs Normalizacja i ja

IV OGÓLNOPOLSKI KONKURS „NORMALIZACJA I JA”
na temat
STOSOWANIE NORM GWARANCJĄ JAKOŚCI WYROBÓW I USŁUG

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w ramach upowszechniania działań związanych z edukacją normalizacyjną w szkołach w roku szkolnym 2015/2016 zachęca wszystkich uczniów, nauczycieli ze szkół ponadgimnazjalnych oraz nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych do udziału w IV Konkursie „Normalizacja i ja”.

PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ ZESPOŁÓW METODYCZNYCH NAUCZYCIELI

Projektowanie spotkań zespołów metodycznych nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

PROJEKTOWANIE SPOTKAŃ EDUKACYJNYCH I DOSKONALĄCYCH

Projektowanie spotkań edukacyjnych i doskonalących dla uczniów i nauczycieli w Pracowni Edukacji Ekologicznej w roku szkolnym 2015/2016.

WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

Zapraszamy dyrektorów szkół zawodowych i placówek oświatowych, kierowników szkolenia praktycznego, przewodniczących komisji przedmiotów zawodowych i nauczycieli kształcenia zawodowego na konferencję „Wspólnie na rzecz kształcenia zawodowego”. „Rok Otwartej Szkoły”.

ROK SZKOLNY 2015/2016

                Rok Otwartej Szkoły

DOBRE PRAKTYKI. KATALOG DOBRYCH PRAKTYK W EDUKACJI

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego od dwóch lat wydaje publikację „Dobre Praktyki. Katalog dobrych praktyk w edukacji” oraz czasopismo „Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji”. Jest ona miejscem gdzie szkoły pokazują, nad czym pracują i jak się wspierają.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS