DRZWI OTWARTE W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH

Zespół Szkół Samochodowych w Łodzi ul. Prożka 3/5 zaprasza uczniów gimnazjów oraz ich rodziców na „Drzwi Otwarte” 12 marca br. (sobota) w godzinach 9.00-14.00.

ZAWODOWIEC 2016

5.02.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 20 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi ul. Warecka 41, miało miejsce rozstrzygnięcie 6 edycji wojewódzkiego konkursu ZAWODOWIEC.

EDUKACJA MEDIALNA I BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – PRAKTYKA DLA NAUCZYCIELI

Zapraszamy Państwa 18 marca 2016 roku o godzinie 12.00 do Hali Expo MTŁ Łódź, al. Politechniki 4, sala B na godzinny wykład Edukacja medialna i bezpieczeństwo w sieci – praktyka dla nauczycieli połączony z prezentacją. Konferencja odbędzie się w ramach Łódzkich Targów Edukacyjnych.

ZMIANY W PRAWIE OŚWIATOWYM

8 stycznia 2016 r. została opublikowana Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 35).

ZMIANY W USTAWIE O PRAWIE AUTORSKIM

Zmiany w ustawie o prawie autorskim – ważne informacje dla nauczycieli i uczniów.

KURS METODYCZNY ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Aby oderwać się od rutyny, zyskać nowe spojrzenie na możliwość organizowania zajęć i wymienić doświadczenia (uwagi) z innymi nauczycielami, przyjdź na 20 godzinny kurs metodyczny ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ .

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania edukacji normalizacyjnej do praktyki szkolnej.

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby doskonalić umiejętności metodyczne, podnieść jakość swojej pracy, podzielić się doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ

Jak zorganizować proces kształcenia, aby przygotować uczniów do aktywności na rynku pracy i potwierdzania kwalifikacji zawodowych? To pytanie, zadają sobie nauczyciele, którzy chcą organizować ciekawe i efektywne zajęcia dydaktyczne. Aby oderwać się od rutyny, zyskać nowe spojrzenie na możliwość organizowania zajęć i wymienić doświadczenia (uwagi) z innymi nauczycielami, przyjdź na 20 godzinny kurs metodyczny ORGANIZOWANIE PROCESU UCZENIA SIĘ.

REKOMENDACJA KONFERENCJI

Rekomendacja Konferencji: WSPÓLNIE NA RZECZ KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO. ROK OTWARTEJ SZKOŁY.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS