PROJEKT: ENERGETYCZNY NAUCZYCIEL

Nabór do II edycji szkoleniowej projektu realizowanego przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii (lider projektu) oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (partner).

PAKIET EDUKACYJNY: CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – GOSPODARKA – ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnego Pakietu Edukacyjnego: Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju.

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

REKOMENDACJA KONFERENCJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ŁÓDZKIEJ SIECI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

22 października 2014 w siedzibie Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA przy ulicy Łanowej 4, odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z organizowaniem kształcenia modułowego w szkole.

KREATYWNE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIKA INFORMATYKA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodzie technika informatyka do udziału w warsztatach KREATYWNE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIKA INFORMATYKA.

VI Konkurs z podstaw elektrotechniki SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI 2014/2015

Zapraszamy szkoły ponadgimnazjalne zawodowe z obszaru elektrycznego, elektronicznego i pokrewnych, z Łodzi z włączeniem Pabianic, Zgierza, Łowicza, Rawy Mazowieckiej, Zduńskiej Woli, do udziału w VI Konkursie z podstaw elektrotechniki SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI.

EDUKACJA NORMALIZACYJNA W GIMNAZJACH

I Konkurs LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W GIMNAZJACH.

EDUKACJA NORMALIZACYJNA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

II Konkurs LIDER WDRAŻANIA EDUKACJI NORMALIZACYJNEJ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH.

VI KONKURS Z PODSTAW ELEKTROTECHNIKI "SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI"

Dostępny Regulamin Konkursu z podstaw elektrotechniki "SZKOLNA LIGA ELEKTRYKI" oraz karty zgłoszenia uczestnictwa w Konkursie.

KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ

Przewodniczący Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego Janusz Moos oraz dyrektor Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA Joanna Miller Stępień zapraszają dyrektorów szkół kształcenia zawodowego na konferencję KSZTAŁCENIE MODUŁOWE W PRAKTYCE SZKOLNEJ.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS