NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

W Zespole Szkół Ekonomiczno-Turystyczno-Hotelarskich w Łodzi przy ul. Drewnowskiej 171, odbyły się zajęcia modelowe dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

MECHATRONIKA W PRAKTYCE

Zaproszenie dla dyrektorów, nauczycieli i uczniów szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjów i szkół podstawowych do do Regionalnego Ośrodka Edukacji Mechatronicznej.

OPRACOWANIE TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza wszystkich nauczycieli organizujących proces kształcenia zawodowego do udziału w 20 godzinnych warsztatach: OPRACOWANIE TESTÓW PRZYGOTOWUJĄCYCH DO EGZAMINU ZAWODOWEGO.

NOWOCZESNE TECHNIKI W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Jak wykorzystać nowoczesne techniki w kształceniu zawodowym? Jak ciekawie zorganizować zajęcia dydaktyczne? Odpowiedź na te pytania znajdziecie Państwo na zajęciach modelowych przeznaczonych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

METODY STYMULUJĄCE AKTYWNOŚĆ UCZĄCYCH SIĘ W KSZTAŁCENIU ZAWODOWYM

Zaproszenie dla nauczycieli kształcenia zawodowego łódzkich szkół ponadgimnazjalnych, do udziału w kursie metodycznym.

PROJEKT: ENERGETYCZNY NAUCZYCIEL

Nabór do II edycji szkoleniowej projektu realizowanego przez Agencję Użytkowania i Poszanowania Energii (lider projektu) oraz Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego (partner).

PAKIET EDUKACYJNY: CZŁOWIEK – ŚRODOWISKO – GOSPODARKA – ZASADY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Ministerstwo Środowiska zaprasza nauczycieli do skorzystania z bezpłatnego Pakietu Edukacyjnego: Człowiek – Środowisko – Gospodarka – Zasady zrównoważonego rozwoju.

ZEBRANIE ZESPOŁU ZADANIOWEGO DS. WDRAŻANIA KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego, którzy chcieliby podzielić się swoim doświadczeniem związanym z kształceniem modułowym, do współpracy w ramach prac Zespołu Zadaniowego ds. wdrażania kształcenia modułowego.

REKOMENDACJA KONFERENCJI DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ ŁÓDZKIEJ SIECI KSZTAŁCENIA MODUŁOWEGO

22 października 2014 w siedzibie Łódzkiej Szkoły Mody Kosmetologii-Fryzjerstwa ANAGRA przy ulicy Łanowej 4, odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół Łódzkiej Sieci Kształcenia Modułowego, której celem była wymiana doświadczeń i dobrych praktyk związanych z organizowaniem kształcenia modułowego w szkole.

KREATYWNE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIKA INFORMATYKA

Ośrodek Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Ośrodek Nowoczesnych Technologii Informacyjnych Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego zaprasza nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących w zawodzie technika informatyka do udziału w warsztatach KREATYWNE KSZTAŁCENIE W ZAWODZIE TECHNIKA INFORMATYKA.

Strony

Subscribe to OOiDKZ RSS