WARSZTATY METODYCZNE

Warsztaty metodyczne
Jak przygotować lekcję otwartą?     

                                                              

Pracownia Edukacji Zawodowej zaprasza nauczycieli do udziału w warsztatach metodycznych, których celem będzie ukształtowanie umiejętności planowania lekcji otwartej oraz opracowanie modelowych scenariuszy zajęć edukacyjnych prowadzonych wybranymi metodami aktywizującymi.

 Podczas warsztatów zostaną ukształtowane umiejętności:

-      formułowania celów kształcenia,

-        doboru metody kształcenia do celów zajęć,

-        doboru celów i metod pracy do potrzeb i możliwości uczniów,

-        konstruowania scenariusza zajęć edukacyjnych,

-        wykorzystania elementów oceniania kształtującego.

 

Termin pierwszego spotkania: 22 października 2019 r., w godzinach 14.30 – 17.30.

Miejsce: Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, ul. Kopcińskiego 29 sala nr 310.

Terminy kolejnych spotkań: 29 października, 6 listopada, 19 listopada 2019 r.

Zainteresowanych nauczycieli  prosimy o rejestrację: www.rejestracja.wckp.lodz.pl

Opracowała: Maria Stompel  konsultant  ŁCDNiKP 

Załączniki: