WZORY KARTY ZGŁOSZENIOWEJ

 

Informacja dotycząca wykorzystywania materiałów przesłanych do publikacji w Katalogu dobrych praktyk w edukacji, czasopiśmie Dobre Praktyki. Innowacje w Edukacji oraz na stronie internetowej ŁCDNiKP.


 

Załączniki: